Rozpis bohoslužeb

Neděle 6:30 8:00 9:30 18:30
Pondělí 6:30 18:30
Úterý 6:30 18:00Večeřadlo FA
Středa 6:30 18:30
Čtvrtek 6:30 18:00jen Adorace
Pátek 6:30 18:30
Sobota 6:30 17:30u sv. Jakuba
» Více »

Aktuálně


 

Z farnosti

 

Budoucnost naší ZŠ Salvátor

Naše škola vznikla v roce 1994. První dva roky se tři třídy učily na ZŠ Křižná. V roce 1996 byla škola přestěhována do půdní vestavby mimoškolního pavilonu ZŠ Vyhlídka. Tato vestavba byla realizována s celkovým nákladem 8 726 000 Kč, přičemž státní dotace z Ministerstva financí, kterou zprostředkovalo Arcibiskupství olomoucké, činila 3 600 000 Kč. Zbylou část hradilo město. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo zavázalo k tomu, že uzavře se ZŠ Salvátor smlouvu o bezúplatném užívání prostor formou odečtu nájmu tak, aby postupně došlo k sanování výše zmíněné státní dotace. Předpokládaná výše nájmu v letošním roce se pohybuje kolem 260 000 Kč a z celkové dotace zbývá jen asi 190 000 Kč, což předpokládá nájem cca do konce září. To je také jeden z důvodů, proč usilujeme o přestěhování z těchto stísněných i jinak nevyhovujících prostor do jiných prostor.

 

Aby škola získala nové prostory a lepší podmínky pro žáky i učitele, byly v tomto školním roce podniknuty tyto kroky:

 

1. Několikrát se sešla Rada školy a pověřila ředitele, aby oficiálně požádal město Valašské Meziříčí o pomoc pro definitivní vyřešení prostor školy.

2. Rada města zvažovala a zvažuje všechny možné varianty budoucích prostor.

3. Prioritou Rady školy nadále zůstává část budovy bývalé ZŠ Zdeňka Fibicha (pavilon U2)

4. Současně Rada školy shodně nepodpořila variantu možného stěhování na ZŠ Masarykova.

5. Jednání školy, farnosti a města pokračují. Prosíme všechny farníky o modlitbu, aby se s naší školou uskutečnily především Boží plány a záměry.

Pavel Stefan, farář a školní kaplan

Hynek Mikušek, ředitel ZŠ Salvátor,

Ladislav Denk, místopředseda Rady školy,

Evžen Hlavica, člen Rady školy

 

 

  • Reakci ředitele ZŠ Salvátor na článek Mgr. Jiřího Pernického si můžete přečíst na oficiálních stránkách školy zde:

http://www.zs-salvator.cz/index.php/19-aktualni-clanky/679-vyjadreni-k-informacim-svc-domecek

 


Z děkanátu

 

  • Kalendář akcí mládeže našeho děkanátu pro rok 2015 – 2016Akce mládeže 2015-2016

 

 

 

Z nabídky České křesťanské akademie

 

  • Záznam přednášky ze dne 26. 5. 2016 ve Schlattaerově kavárně na téma Bezdomovectví – jiný časoprostor. Přednášející PhDr. Petr Prinz, absolvent VOŠ sociální Caritas a CMTF UP Olomouc, pracuje jako vedoucí střediska Samaritán pro lidi bez přístřeší v Olomouci.

    https://youtu.be/SlUrF_KjiRw

 


Z diecéze

 

 


Ostatní

 

  • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové
» Více »