Kázání

Mše svatá na poděkování za 50 let o. Pavla Stefana (Valašské Meziříčí, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie)

 

50. narozeniny

 

Mše svatá při příležitosti 50. výročí křtu o. Pavla Stefana (Karviná, farní kostel Povýšení svatého Kříže)


50. výročí křtu