Ohlášky

20. LEDNA 2019 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Jedna dárkyně darovala 2 000, jiná 500 Kč na opravu oltářního obrazu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Pátek – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sobota – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

 • Dnes je otevřena farní knihovna od 7.30 do 10.45 hodin a knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin

 

 • Příprava dospělých na křest bude v pondělí 21. ledna v 18.30 na faře.

 

 • Slovo života bude v pondělí 21. ledna po večerní mši svaté na faře.

 

 • 2. ekumenická bohoslužba se uskuteční v úterý 22. ledna v 17.30 hodin v našem kostele. Kázat bude Daniel Heller, evangelický farář. Sbírka při této bohoslužbě bude na hospic Citadela.

 

 • Večeřadlo Fatimského apoštolátu bude v úterý po skončení ekumenické bohoslužby.

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance bude v pátek 25. ledna v 18.30 hodin na faře.

 

 • Hnutí Modlitby matek zve všechny na Modlitební triduum ve dnech 25. až 27. ledna, a to v pátek a v neděli před večerní mší svatou v 16.30 hodin, v sobotu po ranní mši svaté v 7.15 hodin.

 

 • Animátoři mládeže našeho děkanátu zvou mladé na ples v sobotu 26. ledna od 20.00 hodin v Kulturním domě v Hrachovci. V 19.00 hodin mše svatá v kapli v Hrachovci. Více informací na plakátku.

 

 • Centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery od středy 13. února v Rožnově pod Radhoštěm. Podrobné informace na plakátku.

 

 • Dnes (v neděli) na ČT2 v Křesťanském magazínu ve 12.15 hodin bude reportáž o semináři Redemptoris Mater v Českých Budějovicích.

 

 • Světové setkání mládeže s papežem Františkem v Panamě se uskuteční příští víkend. Doprovázejme mladé lidi ze všech národů modlitbami a pokud možno sledujme průběh v křesťanských médiích (Katolický týdeník a TV Noe).

 

 • Děti dostanou kartičku do krabičky.

 

 

 

13. LEDNA 2019 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Jedna dárkyně darovala 2 000 Kč na opravu oltářního obrazu. Pán Bůh zaplať.

 

 • Dnešním svátkem končí doba vánoční.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Památka sv. Antonína, poustevníka a opata

Pátek – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů

 

 • Dnes v první fatimský den tohoto roku bude modlitba sv. růžence začínat v 16.30 hodin.

 

 • Příprava dospělých na biřmování bude v pondělí 14. ledna v 18.30 na faře.

 

 • 1. ekumenická bohoslužba se uskuteční v úterý 15. ledna v 17.30 hodin v evangelickém kostele. Kázat bude Tomáš Hasmanda, pastor Apoštolské církve.

 

 • Večeřadlo Fatimského apoštolátu bude v úterý začínat již v 16.30 hodin.

 

 • V pátek v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů bude modlitba sv. růžence začínat  ráno v 5.30 hodin a večer v 16.30 hodin.

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance bude v pátek 18. ledna v 18.30 hodin na faře.

 

 • Večer chval s přáteli a příznivci Komunity Blahoslavenství bude v pátek 18. ledna po večerní mši  svaté ve farním kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Příští neděli 20. ledna při mši svaté v 9.30 bude zpívat malá schola.

 

 • V neděli 20. ledna při večerní mši svaté v 17.30 hodin proběhne dělení první valašskomeziříčské buňky. Informace o evangelizačních buňkách byla v posledním čísle Života farností.

 

 • Farní knihovna bude otevřena příští neděli.

 

 • Pokud k vám nedorazili tři králové nebo byste ještě chtěli přispět do Tříkrálové sbírky, pokladnička Charity je ve farní kanceláři.

 

 • Děti dostanou kartičku do krabičky.

 

 • Po mši svaté děti dostanou odměny za adventní kalendáře. Děti, které dostanou poukázku, si mohou v knihkupectví Hosana vyzvednout jakoukoliv věc v dané hodnotě. Knihkupectví Hosana je otevřeno dnes od 9.00 do 11.00 hodin, během týdne v pondělí až pátek od 9.30 do 16.30 hodin a také příští neděli. Odměny je možné vyzvednout do konce ledna. Pokud si někdo nějakou knihu nebo věc jmenovitě objedná, může to být i později.