Ohlášky

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 20. KVĚTNA 2018

 

 • Dnes probíhá sbírka na církevní školy v diecézi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze a zároveň den modliteb za církev v Číně

Sobota – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 • Májové pobožnosti v příštím týdnu budou v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté (asi v 19.00 hodin), v neděli bude májová před večerní mší svatou v 18.00 hodin.

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin, knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Dnes odpoledne bude májová pobožnost na Juřince „U Milenky“. Průvod vychází v 15.00 hodin ze Lhoty u Choryně. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • V pondělí v den památky Panny Marie, Matky církve bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 a večer v 17.30 hodin a ve čtvrtek v den památky Panny Marie, Pomocnice křesťanů ráno v 5.30 hodin.

 

 • Poslední příprava na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek 24. května v 16.00 hodin v kostele.

 

 • Mše svatá za živé a zemřelé skauty a skautky z Valašského Meziříčí bude v pátek 25. května v 18.30 hodin. Na tuto mši jsou zváni všichni staří i mladí skauti, zpěv a doprovod zajišťují skautky.

 

 • Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května. Ve farním kostele začíná program v 19.30 hodin, v kostele sv. Jakuba v Krásně ve 20.00 hodin. Podrobný program najdete na plakátech. V Lešné si od 18.00 hodin můžete poslechnout pásmo slova a hudby o kardinálu Trochtovi, případně si prohlédnout nedávno posvěcené zvony.

 

 • Úklid kostela před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 26. května po ranní mši svaté (po noci kostelů). V pátek úklid nebude.

 

 • Svátost smíření pro děti, které půjdou poprvé ke svatému přijímání, případně jejich rodiče a příbuzné, bude v sobotu 26. května. První skupina v 8.30 a druhá v 10.00 hodin.

 

 • Slavnost 1. svatého přijímání v naší farnosti bude příští neděli 27. května v den Slavnosti Nejsvětější Trojice při mši svaté v 9.30 hodin. Zpívat bude naše schola.

 

 • Animátoři mládeže našeho děkanátu zvou nejen mladé na pouť na Pustevny, která se uskuteční v sobotu 26. května. Bližší informace na plakátku.

 

 • Přednáška Ivana Folettiho s názvem Má migrace značku?, kterou pořádá Česká křesťanská akademie, se uskuteční ve středu 23. května v 17.00 hodin ve freskovém sále Zámku Žerotínů.

 

 • Naši skauti zvou všechny mladé z farnosti a rodiny s dětmi na tradiční škvaření vajíček, které se uskuteční dnes od 15.00 hodin na srubu v Poličné. Přijďte si zasportovat, najíst, posedět u ohně  a zazpívat. Bližší informace v zákristii. V případě silného deště se akce nekoná.

 

 • Pastýřský list arcibiskupa Jana k Letnicím 2018

 

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 13. KVĚTNA 2018

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka. Příští neděli bude sbírka na církevní školy v diecézi.

 

 • Dnes je den modliteb za sdělovací prostředky.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Svátek sv. Matěje, apoštola

Středa – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

 

 • Májové pobožnosti v příštím týdnu budou v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté (asi v 19.00 hodin), v neděli bude májová před večerní mší svatou v 18.00 hodin.

         

 • Poslední ohlašování radostné zvěsti a modlitba večerních chval se zpěvy bude dnes ve 14.30 hodin na náměstí. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Absolventský varhanní koncert Marka Mikuška a hostů bude dnes v 16.00 hodin ve farním kostele.

 

 • Po ukončení koncertu bude před májovou pobožností růženec ke cti Panny Marie Fatimské.

 

 • Oblastní setkání Fatimského apoštolátu bude v úterý 15. května od 15.00 hodin, v 18.00 hodin bude mše svatá.

 

 • Příprava na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek 17. května v 16.00 hodin v kostele.

 

 • Mše svatá za ZŠ Salvátor bude v pátek 18. května v 18.30 hodin. Při mši svaté budou zpívat děti z této školy.

 

 • Po této mši svaté se uskuteční Večer chval s přáteli komunity Blahoslavenství.

 

 • Příští neděli 20. května budeme slavit Slavnost Seslání Ducha svatého. Při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat malá schola.

 

 • V předvečer této slavnosti v sobotu 19. května bude mše svatá jako vždy v kostele sv. Jakuba v Krásně v 17.30 hodin. Prodloužená Svatodušní vigilie bude v 19.00 hodin ve farním kostele. Uslyšíme 6 čtení z Písma svatého a obnovíme své biřmovací závazky. Hudbu a čtení zajišťuje Neokatechumenát. Po vigilii bude malé pohoštění na farním dvoře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

 

 • Farní knihovna bude otevřena příští neděli od 7.30 do 11.00 hodin, knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Májová pobožnost na Juřince „U Milenky“ bude příští neděli 20. května. Průvod vychází  v 15.00 hodin ze Lhoty u Choryně. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Koncert, který pořádá Kulturní zařízení a na kterém vystoupí Aneta Ručková (zpěv)  a Josef Kratochvíl (varhany), se uskuteční ve středu 16. května v 19.30 hodin ve farním kostele.

 

 • Setkání pastorační rady k Noci kostelů se uskuteční ve středu 16. května v 17.00 hodin na faře.

 

 • Knížka Řeka Kristovy milosti za 20 Kč je u kancionálů.

 

 • Společný list biskupů