Ohlášky

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22. ČERVENCE 2018

 

 • Nyní při ohláškách probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na malování farního kostela. Celkem jste darovali 41 025 Kč. Na tento účel také darovaly členky živého růžence 2 500 Kč a jeden dárce 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Příští neděli bude sbírka na naši farní školku nebo-li Dětskou skupinu Rybičky.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Úterý – Památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze

Středa – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Čtvrtek – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Pátek – Památka sv. Gorazda a druhů

 

 • Bohoslužby ve farním kostele v příštím týdnu:

 

Pondělí – mše svatá ráno v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá večer v 18.30 hodin

Středa – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 17.00 večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 18.00 adorace se svatým přijímáním

V pátek, v sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

 • Zpovídání po dobu prázdnin: pondělí až pátek 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou.

 

 • Ve čtvrtek 26. července v den památky sv. Jáchyma a Anny bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin.

 

 • Příští neděli 29. července v 10.30 hodin bude v Zašové sloužena mše svatá za farníky z Krhové.

 

 

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. ČERVENCE 2018

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na malování farního kostela. Na tento účel darovalo několik dárců 6 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka Panny Marie Karmelské. Modlitba sv. růžence bude začínat ráno v 5.30 hodin.

  

 • Bohoslužby ve farním kostele v příštím týdnu:

 

Pondělí – mše svatá ráno v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá večer v 18.30 hodin

Středa – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 17.00 večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 18.00 adorace se svatým přijímáním

V pátek, v sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

 • Zpovídání po dobu prázdnin: pondělí až pátek 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou.

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin.