Ohlášky

16. ČERVNA 2019 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na církevní školy v diecézi. Celkem jste darovali 49 236 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

Pátek – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

 • Také v tomto týdnu ve všední dny budou po večerní mši svaté kromě pátku litanie k Srdci Páně a svátostné požehnání.

 

 • Ve čtvrtek 20. června na Slavnost Těla a Krve Páně budou mše svaté ráno v 6.30 a v 8.00 hodin a večer v 18.30 hodin. Po mši svaté večer bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 20.00 hodin.

 

 • Také příští neděli 23. června budeme slavit v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Páně. Třetí mše svatá bude mimořádně až v 10.00 hodin. Eucharistické procesí bude na náměstí mezi 9.00 a 10.00 hodinou. Zvány jsou také všechny děti, zvláště ty, které byly u 1. sv. přijímání. Valašské kroje a košíčky s květinami jsou vítány.

 

 • Slovo života – hnutí Fokolare bude v pondělí 17. června po večerní mši svaté na faře.

 

 • Koncert ZUŠ s názvem Barokní inspirace, na kterém vystoupí Jan Mikušek, Reichovo kvarteto a hosté, se uskuteční v pátek 21. června v 19.30 hodin ve farním kostele.

 

 • Příprava na biřmování v pátek 21. června nebude.

 

 • Děkanátní centrum pro rodinu zve především mladé na seminář O člověku a lásce, který povede MUDr. Maria Fridrichová. Tento seminář se uskuteční v sobotu 22. června od 9.00 do 16.00 hodin v jídelně zvláštní školy Křižná. Pro biřmovance je účast povinná. Další informace o programu a přihlášení jsou na nástěnce.

 

 • Dnes je otevřena farní knihovna.

 

 • Chráněné bydlení na ulici Jičínská hledá někoho, kdo by doprovázel dva klienty na nedělní mši svatou v 9.30 hodin.

 

 • Ekumenický výlet se uskuteční v neděli 23. června. Informace na nástěnce.

 

 • Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.  

 

 

 

9. ČERVNA 2019 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 • Nyní při ohláškách probíhá sbírka na církevní školy v diecézi. Příští neděli bude pravidelná měsíční  sbírka na opravy farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý – Památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

 • V pondělí v den památky Panny Marie, Matky církve bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin, ve čtvrtek 13. června ve fatimský den večer v 17.30 hodin.

 

 • Setkání s hnutím Mary’s Meals se uskuteční v úterý 11. června. V 17.30 hodin bude mše svatá ve farním kostele, kterou bude sloužit o. Cyprián Bobák. Po ní následuje prezentace hnutí a film ve farní kavárně v učebně na faře. Bližší informace na plakátku.

 

 • Poslední příprava na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek 13. června v 16.00 hodin.

 

 • Svátost smíření pro děti, které půjdou poprvé ke svatému přijímání, případně jejich rodiče a příbuzné, bude v pátek 14. června v 16.00 hodin.

 

 • Slavnost 1. svatého přijímání v naší farnosti bude příští neděli 16. června v den Slavnosti Nejsvětější Trojice při mši svaté v 9.30 hodin. Zpívat bude naše schola.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 14. června v 18.30 hodin, zpívat při ní budou děti ze ZŠ Salvátor.

 

 • Příprava na biřmování pro všechny biřmovance bude v pátek 14. června v 19.30 hodin mimořádně v kostele. Biřmovancům se doporučuje účast i na mši svaté ke cti Ducha sv. v 18.30 hodin.

 

 • Jáhenské svěcení Petra Botha bude v sobotu 15. června v Žilině. Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin z autobusového nádraží. Jsou ještě volná místa. Je možné zúčastnit se společného obědu v ceně 15 eur.

 

 • Dnes je otevřena farní kavárna a také farní knihovna. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Dnes v 15.00 hodin proběhne tradiční bohoslužba na Oznici  u Mrnuštíků. Mši svatou bude sloužit pomocný biskup Antonín Basler. Po mši svaté bude tradiční smažení vajíček.

 

 • ZŠ Salvátor nabízí volné pracovní místo na pozici – učitel/učitelka II. stupně ZŠ – Dějepis, Anglický jazyk. Více informací na plakátku nebo přímo ve škole.

 

 • Na Modlitební festival mladých v Medjugorje ve dnech 29. července až 7. srpna pojede z naší farnosti autobus, ve kterém jsou ještě volná místa. Zájemci ať se přihlásí u Jindřicha Vrány, který vám sdělí potřebné informace nebo ve farní kanceláři.

 

 • Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.