Ohlášky

24. ÚNORA 2019 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá sbírka zvaná Haléř svatého Petra. Jménem papeže Františka a všech potřebných děkujeme.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na topení v našem farním kostele. Celkem jste darovali 46 411 Kč, členky živého růžence na tento účel věnovaly 2 800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Pozor změna! Tichá adorace po večerní mši svaté ve čtvrtek bude od tohoto týdne trvat jen půl hodiny, tzn. od 18.15 do 18.45 hodin.

 

 • Příprava na biřmování pro dospělé biřmovance bude v pondělí 25. února v 18.30 hodin na faře. Všichni biřmovanci se mohou zúčastnit adorace v pátek 1. března.

 

 • Na první pátek 1. března bude po ranní i večerní mši svaté obvyklá pobožnost k Srdci Páně. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po celý den s možností tiché adorace. Ukončen bude před večerní mší svatou. Po ní v 18.45 hodin bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy. tichá adorace bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u nabídky novin.

 

 • Na první sobotu v měsíci 2. března se bude zpovídat ráno od 6.00 a od 7.15 do 8.00 hodin, večer u sv. Jakuba v Krásně od 17.00 hodin.

 

 • Přednáška  prof. Pavla Hoška na téma Nejnovější vývoj v židovsko-křesťanském dialogu v rámci programu Chaverut – Přátelství bude v úterý 26. února v 17.00 hodin v prostorách Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.

 

 • Přednáška PhDr. Tomáše Baletky na téma Významné židovské osobnosti Valašskomeziříčska a Rožnovska se uskuteční příští neděli 3. března v 16.00 hodin v M-klubu zámku Žerotínů.

 

 • Děti dostanou kartičku do krabičky.

 

 • Vyšlo nové číslo Života farností, kde si můžete přečíst mimo jiné informace o Farní kavárničce, která bude otevřena od příští neděle 3. března po mši svaté v 8.00 a v 9.30 hodin a kde můžete část neděle příjemně prožít s ostatními farníky. Více informací také na plakátku.

 

 

 

17. ÚNORA 2019 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na topení v našem farním kostele. Náklady na topení v zimním období činí přibližně 90 000 Kč.

 

 • Na opravu oltářního obrazu darovalo několik dárců celkem 4 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Příští neděli bude sbírka zvaná Haléř svatého Petra. Pomozme papeži Františkovi pomáhat druhým.              

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Středa – Památka sv. Hyacinty a Františka, fatimských dětí

Pátek – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Sobota – Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin, knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Setkání pastorační a ekonomické rady se uskuteční v pondělí 18. února v 16.00 hodin na faře.

 

 • Příprava dospělých na křest bude v pondělí 18. února v 18.30 hodin na faře.

 

 • Ve středu 20. února v den památky fatimských dětí Františka a Hyacinty bude modlitba sv. růžence začínat večer v 16.30 a bude pokračovat i po mši svaté. 

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance v pátek 22. února a 1. března nebude. Starší i mladší biřmovanci se mohou zúčastnit adorace na první pátek 1. března.

 

 • Večer chval s přáteli a příznivci Komunity Blahoslavenství, který byl odložen, proběhne v pátek 22. února po večerní mši svaté. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • ZŠ Salvátor zve rodiče s dětmi na setkání budoucích prvňáčků, které se uskuteční v úterý 19. února v 15.00 hodin. Informace na plakátku.

 

 • Přednáška Michala Foršta, bývalého kantora liberecké synagogy na téma Židovské svátky v rámci programu Chaverut – Přátelství se uskuteční dnes v 16.00 hodin v M-klubu. V 15.00 hodin bude vernisáž putovní výstavy s názvem Barokní synagogy v českých zemích v Muzejním a galerijním  centru Zámku Žerotínů.

 

 • Místní pobočka České křesťanské akademie  zve na  přednášku  prof. Pavla Hoška na téma Nejnovější vývoj v židovsko-křesťanském dialogu, která se koná v rámci programu Chaverut – Přátelství v úterý 26. února v 17.00 hodin v prostorách Muzejního a galerijního centra zámku Žerotínů.

 

 • Děti dostanou kartičku do krabičky.