Ohlášky

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11. LISTOPADU 2018

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na provoz sociálního zázemí.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na Charitu. Celkem jste darovali 50 708 Kč. Neznámý dárce věnoval  8 000 Kč na opravu oltářního obrazu Panny Marie. Na tento účel darovali ještě dva dárci 15 000 Kč a 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Na příští neděli vyhlásil papež František Světový den chudých.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Úterý – Památka sv. Anežky České, panny

Sobota – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

 • Večerní mše svaté ve farním kostele v 17.30 hodin jsou každý den kromě úterka a soboty. Po mši svaté ve čtvrtek je pravidelně tichá adorace do 19.15 hodin. V sobotu je mše svatá jako obvykle v 17.30 hodin v Krásně. Ranní mše svatá ve farním kostele je každý den v 6.30 hodin.

 

 • Příprava dospělých na biřmování bude v pondělí 12. listopadu v 18.30 hodin na faře.

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance bude v pátek 16. listopadu v 18.30 hodin na faře.

 

 • V úterý 13. listopadu ve fatimský den a v sobotu 17. listopadu v den státního svátku bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin. Večeřadlo fatimského apoštolátu v úterý mimořádně nebude.

 

 • Ekumenický večer chval bude v úterý 13. listopadu v 19.00 hodin v evangelickém kostele v Botanice. Kázat bude o. Pavel.

 

 • Dnes proběhne v 11.00 hodin v parku na Králově ulici odhalení a požehnání památníku 1. světové války při příležitosti 100 let od jejího zakončení. Jako připomínka této události a symbolické uctění památky padlých se rozeznějí v neděli ve 13.30 hodin kostelní zvony.

 

 • V sobotu 17. listopadu v 18.00 hodin ve farním kostele bude ekumenická bohoslužba, která bude následovat po tradičním setkání na náměstí v 17.30 hodin. Poděkujeme při ní za dar svobody a budeme prosit na naši zemi, náš národ i za celý svět.

 

 • Příští neděli při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat malá schola a také bude otevřena farní knihovna.

 

 • Děti dostanou po mši svaté další kartičku.

 

 

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4. LISTOPADU 2018

 

 • Dnes probíhá sbírka na Charitu.

 

 • Neznámý dárce věnoval 20 000 Kč na opravu oltářního obrazu Panny Marie a 5 000 Kč na opravy kostela. Jeden dárce věnoval 1 000 Kč na obraz Panny Marie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pátek – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Sobota – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 

 • Slovo života – hnutí fokoláre bude v pondělí 5. listopadu po večerní mši svaté na faře.

 

 • Charita zve na mši svatou za zemřelé lidi bez domova a zemřelé klienty Charity, která bude v úterý  6. listopadu v 16.00 hodin v kapli na hřbitově.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 9. listopadu v 17.30 hodin, zpívat při ní budou děti ze ZŠ Salvátor.

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance bude v pátek 9. listopadu v 18.30 hodin na faře.

 

 • Česká křesťanská akademie všechny srdečně zve na přednášku nově zvoleného senátora Pavla Fišera na téma Světla a stíny evropské unie, která se koná ve čtvrtek 8. listopadu v 17.00 hodin v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

 

 • Příští neděli 11. listopadu proběhne v 11.00 hodin v parku na Králově ulici odhalení a požehnání památníku 1. světové války při příležitosti 100 let od jejího zakončení.

 

 • Děti dostanou po mši svaté další kartičku.

 

 • Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.