Ohlášky

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16. ZÁŘÍ 2018

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na malování farního kostela. Jedna dárkyně darovala na tento účel 10 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, vietnamských mučedníků

Pátek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes od 7.30 do 11.00 hodin.

 

 • Slovo života – hnutí fokoláre bude v pondělí 17. září po večerní mši svaté na faře.

 

 • V pátek 21. září je mezinárodní den míru. Ve všech kostelích Evropy se rozezní od 18.00 do 18.15 zvony.

 

 • Slavnost biřmování v Lešné bude v sobotu 22. září v 15.00 hodin. Biřmovat bude pomocný biskup Antonín Basler. Zpívat bude naše schola.

 

 • Příprava dospělých na křest, případně 1. sv. přijímání, začne v pondělí 24. září v 19.30 hodin v učebně na faře. Pokud víte o někom, kdo nebyl pokřtěn, můžete ho pozvat, případně doprovodit na faru.

 

 • V tomto školním roce začne příprava na biřmování. Přihlášky s potřebnými informacemi jsou na stolku u novin i u kancionálů. Vyplněné je třeba odevzdat nejpozději do konce září. Nejnižší věk biřmovanců je 14 let (letošní 9. třída).

 

 • Na faře již začalo vyučování náboženství. Do prvních hodin přišlo málo dětí.

 

 • Pouť naší farnosti na Svatý Hostýn bude ve středu 3. října. Na tuto pouť pojedou autobusy. Zájemci ať se přihlásí co nejdříve ve farní kanceláři.

 

 • Matice zašovská vás zve na besedu na téma Řeholní život včera, dnes a zítra s P. Petrem Siostrzonkem, která se uskuteční v pátek 21. září v 18.00 hodin v Kulturním domě v Zašové, v 17.00 hodin bude mše svatá v kostele v Zašové.

 

 • Děti dostanou po mši svaté další kartičku, případně krabičku na kartičky.

 

 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 9. ZÁŘÍ 2018

 

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka. Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na malování farního kostela. Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Středa – Památka Jména Panny Marie

Čtvrtek – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Pátek – Svátek Povýšení svatého Kříže

Sobota – Památka Panny Marie Bolestné

 

 • Při příležitosti této památky bude v kostele sv. Jakuba v Krásně příští sobotu 15. září při večerní mši svaté v 17.30 hodin požehnán nový kříž, který pro tento kostel zhotovil pan Josef Hruška.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 14. září v 18.30 hodin ve farním kostele.

 

 • Ve středu, čtvrtek a pátek bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin a večer v 17.30 a pokračovat i po mši svaté.

 

 • V sobotu 15. září bude ráno od 5.30 hodin ke cti bolestí Panny Marie sedmibolestný růženec.

 

 • Farní knihovna bude otevřena příští neděli.

 

 • Knihkupectví Hosana je otevřeno každý všední den od 9.30 do 16.30 hodin, příští neděli bude knihkupectví zavřeno.

 

 • Výuka náboženství začne od pondělí 10. září. Rozvrh hodin je již vyvěšen na dveřích kostela, fary a na nástěnkách.

 

 • V tomto školním roce začne příprava na biřmování. Přihlášky s potřebnými informacemi jsou na stolku u novin i u kancionálů. Vyplněné je třeba odevzdat nejpozději do konce září. Nejnižší věk biřmovanců je 14 let (letošní 9. třída).

 

 • Pouť děkanátu Valašské Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 15. září od 15.00 hodin v olomoucké katedrále. Na tuto pouť nepojede autobus! Odjezd přímého rychlíku Bečva z vlakového nádraží je v 13.13 hodin. Osobní auta  mohou parkovat na náměstí před katedrálou. Nabídněte, prosím, volná místa v autech těm, kteří by také chtěli jet. Naše farnost zajišťuje liturgickou službu při mši svaté  v 17.00 hodin. Prosíme ministranty a jejich vedoucí, aby se zúčastnili v co největším počtu, případně prosíme rodiče ministrantů, aby spolu dohodli způsob dopravy.

 

 • Děti dostanou po mši svaté další kartičku, případně pokud nemají i krabičku s první kartičkou. Kartičky mají sloužit dětem i rodičům k hlubšímu porozumění nedělního evangelia.