Ohlášky

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2017

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy a malování farního kostela.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

   Středa – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

   Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

   Sobota – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 • V rámci jubilejního roku Fatimy bude dnes odpoledne promítnuta první část přednášky P. Paula Sigla „100 roků Fatimy“ z modlitebního dne v Nitře. Začátek v 16.30 hodin.

 

 • Slovo života – hnutí fokolare bude v pondělí 19. června po večerní mši svaté na faře.

 

 • V pátek 23. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou mše svaté v 6.30, v 8.00 a v 18.30 hodin. Po každé mši svaté budou litanie, smírná modlitba k Ježíšovu Srdci a svátostné požehnání.

 

 • Přípravu na biřmování v příštím týdnu budou mít mladší biřmovanci v pátek 23. června v 19.30 hodin na faře.

 

 • Modlitební triduum hnutí Modlitby matek bude ve dnech 23. – 25. června a to v pátek a v neděli před večerní mší svatou v 17.30 hodin a v sobotu po ranní mši svaté v 7.15 hodin ve farním kostele.

 

 • V sobotu 24. června bude modlitba sv. růžence na poděkování za 36 let zjevení Panny Marie v Medžugorje začínat ráno v 5.30 hodin.

 

 • Příští neděli 25. června při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat naše schola.

 

 • Farní knihovna bude otevřena příští neděli.

 

 • Dnes od 9.45 do 12.00 hodin je otevřeno knihkupectví Hosana.