Ohlášky

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ –  15. ŘÍJNA 2017

 

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy a malování kostela.

 

 • Příští neděli je den modliteb za misie a také bude sbírka na misie.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Hedviky Slezské a sv. Markéty Marie Alacoque

Úterý – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

 • Slovo života – hnutí fokolare bude v pondělí 16. října po večerní mši svaté na faře.

 

 • Druhý koncert varhanního festivalu se uskuteční v úterý 17. října v 18.00 hodin ve farním kostele. Představí se nám česká varhanice Linda Čechová – Sítková.

 

 • Večeřadlo fatimského apoštolátu v úterý 17. října mimořádně nebude.

 

 • Mše svatá za ZŠ Salvátor bude v pátek 20. října v 18.30 hodin. Zpívat při ní budou děti z této školy.

 

 • Po této mši svaté bude následovat večer chval s přáteli komunity Blahoslavenství.

 

 • Příští neděli 22. října bude při mši svaté v 9.30 hodin zpívat malá schola.

 

 • Hodová mše svatá v kapli v Krhové bude příští neděli 22. října v 10.00 hodin. Zda bude hodová mše svatá v kapli na Juřince, se občané Juřinky dozví během příštího týdne.

 

 • Dnes je otevřena farní knihovna a také knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Někteří biřmovanci si ještě nevyzvedli potvrzení o biřmování. Učiňte tak co nejdříve na faře pokud možno v úředních hodinách. Rovněž tak si vyzvedněte fotografie z biřmování ve fotoateliéru pana Knápka v domě U dvanácti apoštolů (ul. Křížkovského).

 

 • Charita Valašské Meziříčí hledá dobrovolníky, kteří by věnovali pár hodin svého času v sobotu 11. listopadu při potravinové sbírce v  Kauflandu ve Valašském Meziříčí. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle uvedeném na plakátku na nástěnce v kostele.

 

 • Charita Valašské Meziříčí, Centrum sociálně-materiální pomoci vyhlašuje sbírku věcí, které pomohou lidem v nouzi lépe zvládnout přicházející zimu. Potřebné jsou zejména boty pánských velikostí, zimní oblečení a spacáky. Věci můžete nosit do Charitního šatníku nebo do Krámku v Pasáži. Děkujeme.

 

 • V Katolickém týdeníku se dočtete, jaké erby si zvolili noví pomocní biskupové, dále si můžete přečíst dvoustránku o blížících se volbách a rozhovor s ministrem zemědělství a místopředsedou lidovců Marianem Jurečkou.

 

 

 

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ –  8. ŘÍJNA 2017

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy a malování kostela.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Středa – Památka sv. Jana XXIII., papeže

Čtvrtek – Památka sv. Radima, biskupa, rodného bratra sv. Vojtěcha

 

 • První setkání účastníků semináře Život v Duchu bude ve středu 11. října v 19.00 hodin na faře.

 

 • V pátek 13. října v den stého výročí posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě bude modlitba sv. růžence začínat v 17.00 hodin a pokračovat i po mši svaté.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 13. října v 18.30 hodin.

 

 • Biskupské svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Antonína Baslera bude příští sobotu 14. října v 10.00 hodin v olomoucké katedrále. Použijte veřejné nebo osobní dopravní prostředky. Z naší farnosti autobus nepojede.

 

 • Příští neděli 15. října bude mši svatou v 8.00 a v 9.30 hodin sloužit kněz z Rajnochovic.

 

 • Při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat naše schola.

 

 • Příští neděli bude otevřena farní knihovna a také knihkupectví Hosana od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Někteří biřmovanci si ještě nevyzvedli potvrzení o biřmování. Učiňte tak co nejdříve na faře pokud možno v úředních hodinách. Rovněž tak si vyzvedněte fotografie z biřmování ve fotoateliéru pana Knápka v domě U dvanácti apoštolů (ul. Křížkovského).

 

 • Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku RNDr. Jiřího Grygara s názvem Velký třesk a Bible, která se uskuteční v sobotu 14. října v 14.00 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí.

 

 • V Katolickém týdeníku se dočtete o kritice některých teologů vůči papeži Františkovi a nakolik je tato kritika oprávněná.