Ohlášky

3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 17. PROSINCE 2017

 

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na topení v kostele po dobu zimních měsíců. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • ZŠ Salvátor pořádá Živý betlém dnes v neděli o půl třetí na náměstí ve Valašském Meziříčí.

 

 • Příští neděli bude 4. neděle adventní. Mše svaté budou ráno v 6.30, v 8.00 a v 9.30 hodin.

 

 • První vánoční mše svatá bude odpoledne v 15.30 hodin nejen pro děti s doprovodem cimbálové muziky a půlnoční mše svaté budou ve 22.00 a v 24.00 hodin.

 

 • Roráty pro děti v příštím týdnu jsou v pondělí a ve středu.

 

 • Poslední roráty budou ještě v pátek v 6.30 hodin. Po mši svaté  se opět na památku vyfotíme. Pak bude snídaně. Poslední nálepka do kalendáře bude v sobotu 23. prosince. Kalendáře můžete odevzdávat již v pátek, pokud v sobotu na mši svaté nebudete. Kalendáře je nutné odevzdat nejpozději do neděle 31. prosince.

 

 • Setkání se Slovem života – fokolare bude v pondělí 18. prosince po večerní mši svaté na faře.

 

 • V příštím týdnu se bude zpovídat od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou, ve čtvrtek večer od 18.00 do 18.30 hodin při adoraci. Ve čtvrtek ráno pouze do začátku mše svaté. (roráty v Lešné).

 

 • Zdobení stromků a stavění betléma proběhne ve středu 20. prosince v 15.00 hodin. Zveme především skauty, skautky a další mladé.

 

 • Úklid kostela před vánočními svátky bude v sobotu 23. prosince po ranní mši svaté.

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes v dopoledních hodinách.

 

 • Knihkupectví Hosana bude otevřeno dnes a také příští sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Koncert sboru Basové G se uskuteční v pátek 22. prosince v 19.00 hodin ve farním kostele.

 

 • Charita Valašské Meziříčí děkuje dobrovolníkům, kteří pomohli s prodejem adventních věnců před kostelem a také všem, kteří nákupem věnců přispěli na potřeby Charity. Výtěžek z prodeje činil 17 704 Kč.

 

 • Tříkrálová sbírka bude v sobotu 6. ledna. Prosíme dobrovolníky z řad dětí i dospělých, aby se co nejdříve přihlásili. Přihlášky jsou na stolku u novin v kostele. Vyplněné přihlášky vhoďte do krabičky.

 

 • Požehnání otce arcibiskupa koledníkům tříkrálové sbírky proběhne v sobotu 30. prosince v 10.00 hodin v olomoucké katedrále. Po mši svaté následuje prohlídka Vlastivědného muzea a Arcibiskupského paláce. Pokud se do pátku 22. prosince – roráty – přihlásí dost zájemců, pojede z naší farnosti na tuto akci autobus.

 

 • V Katolickém týdeníku si můžete mimo jiné přečíst o knězi, který přežil pád ze 70 metrů.

 

 • Modlitby pro rodiny u štědrovečerního stolu jsou k rozebrání zdarma u kancionálů v kostele.

 

 • Děti dostanou nálepku do adventního kalendáře.

 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 10. PROSINCE 2017

 

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na topení v kostele po dobu zimních měsíců.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – Památka Panny Marie Guadalupské

Středa – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

   

 • Dnes večer v 18.30 hodin proběhne v evangelickém kostele Světový den památky zesnulých dětí –  Zapalme svíčku. Informace na plakátku.

 

 • Roráty pro děti během adventu jsou vždy v pondělí a ve středu ráno v 6.30 hodin.

 

 • Příprava dospělých na křest a na 1. sv. přijímání pokračuje zítra v pondělí 11. prosince v 19.00 hodin na faře.

 

 • V úterý 12. prosince v den Panny Marie Guadalupské bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin.

 

 • Ve středu 13. prosince ve fatimský den bude modlitba sv. růžence začínat večer v 16.30 hodin a pokračovat i po mši svaté.

 

 • Mše svatá za ZŠ Salvátor bude v pátek 15. prosince v 17.30 hodin. Zpívat při ní budou děti z této školy.

 

 • V příštím týdnu se bude zpovídat od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou, ve čtvrtek večer od 18.00 do 18.30 hodin při adoraci.

 

 • Zpovědní den v naší farnosti bude v sobotu 16. prosince od 8.00 do 11.00 hodin. Přijedou zpovědníci z jiných farností. Využijte této příležitosti a neodkládejte zpověď na poslední chvíli.

 

 • Příští neděli při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat malá schola.

 

 • Farní knihovna bude otevřena příští neděli.

 

 • Knihkupectví Hosana bude otevřeno dnes a také příští sobotu a neděli od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • ZŠ Salvátor vás zve na Den otevřených dveří a vánoční jarmark v úterý 12. prosince. Informace na plakátku.

 

 • Příští neděli 17. prosince pořádá ZŠ Salvátor v 14.30 hodin na náměstí Živý betlém.

 

 • V Katolickém týdeníku si můžete mimo jiné přečíst dvoustránku o dluhových pastech a stránku o večerní modlitbě s dětmi (má být krátká).

 

 • Děti dostanou nálepku do adventního kalendáře.