Aktuálně

 


Aktuality z farnosti, děkanátu i z diecéze

 

  • Diakonie ČCE – hospic Citadela pořádá k 15.výročí založení benefiční koncert Františka Segrada a jeho hostů. Koncert proběhne v pátek 6.4.2018 od 19.00 hodin ve velkém sále KZ ve Valašském Meziříčí. Bližší informace na letáku.

 

 

 

 

 

  • Spolek Matice zašovská zve na cestopisnou přednášku poutníka Petra Hirsche, který si pouť do Santiaga de Compostela prodloužil na pěší putování kolem poloviny Evropy, přes Gibraltar do Říma a nakonec až do Jeruzaléma. Přednáška spojená s promítáním fotografií se uskuteční v neděli 25. března v 18 hodin v Kulturním domě Zašová.

 


  • Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na http://www.postnikapky.maweb.eu  nebo plakátku

 

  • Zveme mladé lidi na 3 přednášky o Společenství čistých srdcí (SČS), které budou jednou za měsíc na faře ve Valašském Meziříčí. 1.přednáška bude v pátek 26. ledna v 19.00 hodin, další přednášky budou 23.2. a 23.3. SČS je společenství mladých, kteří se rozhodli žít předmanželskou čistotu. Více informací na plakátku. Přednášky bude mít o. Jan Rimbala, farář z Branek.

 

 

 

 

 

 

  • Informace o poradenství Centra pro rodinu Olomouc

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové