Aktuálně

 


Aktuality z farnosti, děkanátu i z diecéze

 

  • Matice zašovská pořádá besedu na téma Řeholní život včera, dnes a zítra s P. Petrem Siostrzonkem, která se uskuteční v pátek 21. září v 18.00 hodin v Kulturním domě v Zašové, v 17.00 hodin bude mše svatá v kostele v Zašové. Bližší informace na letáku  

 

  • Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí nabízí služby poradny pro pečující o blízkého člověka (nemoc, stáří). Bližší informace zde.

 

  • Na Youtube jsou k dispozici záznamy nedávných přednášek České křesťanské akademie 

 

 

  • Informace o poradenství Centra pro rodinu Olomouc

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové