Rozpis služeb lektorů a akolytů

Rozpis služeb ve farní kavárně

Rozpis úklidu ve farním kostele

Bohoslužby

Pondělí 6:30   17:30 
Úterý 6:30   17:00 večeřadlo F.a.
Středa 6:30   17:30 
Čtvrtek 6:30   18:00 adorace
Pátek 6:30   17:30 
Sobota 6:30   17:30 (Krásno) 
Neděle 6:30 8:00 9:30     18:30
» Rozpis bohoslužeb »

Aktuálně

 • Děkanátní centrum pro rodinu zve nejen muže na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 15.–17. března v Domě sv. Josefa na Gruni. Obovu povede jáhen Petr Vrána.

 

 

 

 

 • Postní duchovní obnovu v našem farním kostele v sobotu 2. března povede o. Dariusz Sputo, farář v Ostravě-Kunčičkách. Začátek ve 14.30, zakončení mší svatou v 18.00 hodin.

 

 

 

 

 • Poděkování za tříkrálovou sbírku

 

 

 • I letos je možné se zapojit do postní aktivity „Postní kapky“ (téma – BOŽÍ SLOVO). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

 

 

 

 

 • Postní almužna 2024

 

 • Pozvánka na stezku „Cesta pro manžely“ na Oznici, kterou je možné projít od 11. 2. do 17. 3.

 

 

 

 

 • EKUšpacír – zahájení „Cesty pro manžely“ na téma „Kořeny a křídla“ 11. února ve 13 hodin na Oznici.

 

 

 

 

 • Program Národního týdne manželství v našem městě 12. – 15. února.

 

 

 

 

 • Postní duchovní obnova v klášteře sester boromejek v Městě Albrechticích se uskuteční 16. – 18. února. Informace na plakátku.

 

 

 

 

 • Děkánátní centrum pro rodinu zve ženy na Biblické tance. První setkání 31. ledna v 18.30 ve skautské klubovně.

 

 

 

 

 • Společné setkávání seniorů začíná 25. ledna od 9.00 na faře. Srdečně zve Děkanátní centrum pro rodinu.

 

 

 

 

 • Kurz pro lektory – četba Božího slova při liturgii bude zahájen ve čtvrtek 18. ledna v 18.00 hodin v jídelně ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Ještě je možné se přihlásit na tel. 739 226 201. Bližší informace jsou v listopadovém čísle Života farností.

 

 

 • Vánoce – plnomocné odpustky

U příležitosti 800. výročí „Vánoc z Greccia“, kdy svatý František z Assisi vytvořil první živý betlém, schválila Apoštolská penitenciárie plnomocné odpustky všem věřícím, kteří od 8. prosince 2023 (Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie) do 2. února 2024 (Slavnost Uvedení Páně do chrámu) navštíví kostel, svěřený františkánům, minoritům a kapucínům, kdekoli na světě.

V naší diecézi to jsou kostel Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci. Věřící, kteří setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.

 

 • Rozpis vyučování náboženství na faře ve školním roce 2023/2024

 

 • Fotografie z 1. svatého přijímání ve Valašském Meziříčí jsou ke stažení zde (je nutné znát heslo)

 

 

 • Od 1. února má farnost nové číslo účtu. Pro příspěvky do sbírek můžete požít tyto QR kódy

 • Nabídka zapojení se do projektu Adoptuj si kněze – modlitební podpora kněží.

 

 

 

 

 • Na humanitární pomoc pro Ukrajinu je možné přispět prostřednictvím sbírkového konta Charity ČR č.ú. 55660022/0800, VS 104

 

 

 

 

 

 • Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

 

 

 

 

 

 

 • Na rádiu Proglas byl 15. listopadu vysílán pořad o spolku Šance pro naše děti. Zde je odkaz na záznam pořadu.

 

 • Pastýřský list k zahájení synodální cesty

 

 • Nabídka knih tiskového apoštolátu FATYM A.M.I.M.S.

 

 • Nabídka Centra pro rodinný život – SMS služba

 

 • Cesta na národní pouť do Říma poutníků z našich farností ve zpravodajství na ČT1

 

 

 

 • Na Youtube jsou k dispozici záznamy nedávných přednášek České křesťanské akademie 

 

 

 

 

 


 

 • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové
» Více »