Rozpis služeb lektorů a akolytů

Rozpis služeb ve farní kavárně

Rozpis úklidu ve farním kostele

Bohoslužby

Pondělí 6:30   17:30 
Úterý 6:30   17:00 večeřadlo F.a.
Středa 6:30   17:30 
Čtvrtek 6:30   18:00 adorace
Pátek 6:30   17:30 
Sobota 6:30   17:30 (Krásno)
Neděle 6:30 8:00 9:30     18:30
» Rozpis bohoslužeb »

Aktuálně

 • Adventní benefiční koncert ZUŠ Alfréda Radoka pro Diakonii Valašské Meziříčí se uskuteční v pátek 8. prosince 2023 v evangelickém kostele.

 

 

 

 

 • V pátek 1. prosince večer a sobotu 2. prosince dopoledne se bude v našem kostele konat adventní duchovní obnova, kterou povede o. Petr Bulvas. Téma EMANUEL, BŮH S NÁMI.

 

 

 

 

 • Rozpis vyučování náboženství na faře ve školním roce 2023/2024

 

 • Fotografie z 1. svatého přijímání ve Valašském Meziříčí jsou ke stažení zde (je nutné znát heslo)

 

 

 • Od 1. února má farnost nové číslo účtu. Pro příspěvky do sbírek můžete požít tyto QR kódy

 • Nabídka zapojení se do projektu Adoptuj si kněze – modlitební podpora kněží.

 

 

 

 

 • Na humanitární pomoc pro Ukrajinu je možné přispět prostřednictvím sbírkového konta Charity ČR č.ú. 55660022/0800, VS 104

 

 

 

 

 

 • Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

 

 

 

 

 

 

 • Na rádiu Proglas byl 15. listopadu vysílán pořad o spolku Šance pro naše děti. Zde je odkaz na záznam pořadu.

 

 • Pastýřský list k zahájení synodální cesty

 

 • Nabídka knih tiskového apoštolátu FATYM A.M.I.M.S.

 

 • Nabídka Centra pro rodinný život – SMS služba

 

 • Cesta na národní pouť do Říma poutníků z našich farností ve zpravodajství na ČT1

 

 

 

 • Na Youtube jsou k dispozici záznamy nedávných přednášek České křesťanské akademie 

 

 

 

 

 


 

 • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové
» Více »