Rozpis služeb ve farní kavárně

Rozpis bohoslužeb

 

 

 

 

 

Zapsané intence mší sv.

» Více »

Aktuální informace


Praktické pokyny pro farnost Valašské Meziříčí od 27. března 2020

 1. Od neděle 22. března bude kostel otevřený ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin, v neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Do kostela je možné vstoupit zadním i hlavním vchodem. Je třeba mít na obličeji roušku. V kostele při modlitbě dodržujte odstup alespoň 3 metry.
 2. Po dobu otevření kostela bude k dispozici zpovědník a to od 8.00 do 10.00 hodin (v neděli od 9.00 do 11.00 hodin) a od 15.00 do 17.00 hodin každý den. Do zpovědní místnosti vstupujte vždy s rouškou.
 3. Mše svaté na dané úmysly budou slouženy takto: ve všední den ráno v 6.30 hodin a večer v 17.30 hodin bez účasti veřejnosti. V neděli budou mše svaté v 8.00 a v 17.30 hodin rovněž bez účasti veřejnosti. Pokud to bude technicky možné, budou mše svaté v 17.30 hodin a v neděli v 8.00 a v 17.30 hodin vysílány přes farní kanál na YouTube. Možnost spojení: https://farnost-valmez.cz/youtube
  V pátek i v neděli bude tímto způsobem vysílána i křížová cesta v 16.45 hodin.
 4. Součástí těchto pokynů je dopis našeho faráře o. Pavla Stefana všem farníkům s datem 20. března. Pokud dojde ke změně státních nařízení v rámci stavu nouze, budou tyto informace i dopis aktualizovány na webu farnosti: farnost-valmez.cz
 5. Doporučuje se dále sledovat internetové stránky www.cirkev.cz a www.ado.cz
 6. V kostele budou k dispozici časopisy Světlo a Katolický týdeník. Je možné, že bude s malým zpožděním a v omezeném nákladu vydán Život farností, nejdříve však 3. dubna.
 7. Děkujeme všem, kdo svoje finanční příspěvky na provoz farnosti vhodili do pokladničky pod kůrem nebo odeslali na č. účtu 1763697349/0800.

 

 

1. svaté přijímání

Milí rodiče,

příprava k 1. sv. přijímání pochopitelně nezačala a ani nepokračuje.

Jak to bude dál, nedokážu v této chvíli říct. Jsou zhruba tři možnosti:

 1. odložit přípravu na září
 2. odložit přípravu až na příští rok, tzn. spojit dva ročníky
 3. pokud se situace pozitivně změní, myslím si, že by po zkrácené přípravě mohlo být 1. sv. přijímání v původním termínu.

o. Pavel

 

 

Výzva Charity Valašské Meziříčí:

V souvislosti s prevencí proti šíření infekčního onemocnění COVID – 19. se Charita VM obrací na veřejnost s prosbou o ušití roušek, které potřebuje k bezpečnému poskytování sociálních služeb. Kdo by byl ochotný roušky ušít, nebo věnovat materiál (bavlněné plátno – 100% bavlna), obraťte se prosím na zástupkyni ředitele Charity VM paní Naďu Gilarovou, tel: 777 672 904. Děkujeme za vaši pomoc. Střih na roušku

 


 

 • Katolický týdeník ke stažení zdarma č.12 (17. – 23. března 2020)

 

 • Tiskové středisko ČBK připravilo manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19. Bohoslužba v rodině – s dětmi , dospělí

 

 • Pastýřský list arcibiskupa Jana pro dobu postní

 

 • TV Noe bude vysílat od 1.března každou neděli večer v 19:10 hodin přednášky P. Vojtěcha Kodeta na téma "Blahoslavenství"

 

 

 

 

 • Pozvánka na poutní zájezd do Svaté země ve dnech 22.5. – 29.5.2020 s P. Jiřím Kučerou z farnosti Valašská Polanka. Bližší informace na plakátku

 

 • Informace o přípravě pro snoubence, kteří si chtějí v roce 2020 udělit svátost manželství.

 

 

 

 

 

 • Cesta na národní pouť do Říma poutníků z našich farností ve zpravodajství na ČT1

 

 

 

 • Nabídka ubytování v poutním domě Velehrad v Římě 

 

 

 • Na Youtube jsou k dispozici záznamy nedávných přednášek České křesťanské akademie 

 

 

 

 

 


 

 • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové
» Více »