Rozpis služeb ve farní kavárně

Bohoslužby

Pondělí 6:30   18:30 
Úterý 6:30   17:00 večeřadlo F.a. (Krásno)
Středa 6:30 8:00   10:00 (kaple Podlesí)
Čtvrtek 6:30   18:00 adorace
Pátek 6:30   18:30 
Sobota 6:30   17:30 (Krásno)
Neděle 6:30 8:00 9:30     18:30
» Rozpis bohoslužeb »

Aktuálně

 • Program oslav k 30. výročí založení Charity Valašské Meziříčí v neděli 25. září 2022

 

 

 

 

 • Prohlášení biskupů ke komunálním a senátním volbám

 

 • Program mezinárodního festivalu Podzimní varhany 2022

 

 

 

 

 • Rozvrh hodin náboženství na faře od 6. září 2022

 

 • Na humanitární pomoc pro Ukrajinu je možné přispět prostřednictvím sbírkového konta Charity ČR č.ú. 55660022/0800, VS 104

 

 

 

 

 

 • Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

 

 

 

 

 

 

 • Na rádiu Proglas byl 15. listopadu vysílán pořad o spolku Šance pro naše děti. Zde je odkaz na záznam pořadu.

 

 • Pastýřský list k zahájení synodální cesty

 

 • Pro příspěvek do nedělní sbírky můžete požít tyto QR kódy

 

 

 

 

 • Nabídka knih tiskového apoštolátu FATYM A.M.I.M.S.

 

 • Nabídka Centra pro rodinný život – SMS služba

 

 • Cesta na národní pouť do Říma poutníků z našich farností ve zpravodajství na ČT1

 

 

 

 • Na Youtube jsou k dispozici záznamy nedávných přednášek České křesťanské akademie 

 

 

 

 

 


 

 • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové
» Více »