Arcibiskup olomoucký vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Arcidiecézní charity Olomouc

 

Popis pracovní pozice (statutární orgán na základě jmenovacího dekretu):

Řízení organizace a metodické vedení Charit v Arcidiecézi olomoucké (dále AO). Do této oblasti patří především:

 • Řízení Arcidiecézní charity Olomouc a její zastupování z pozice statutárního orgánu.
 • Metodické vedení Charit v AO, vydávání metodických pokynů, především v oblasti kvality poskytovaných služeb a metodik sociální a zdravotní práce.
 • Zastupování Charit v oblastech strategických společných zájmů, jak je advokační činnost na úrovni krajů a klíčových rezortů veřejné a státní správy.
 • Reprezentace charitního díla navenek.
 • Nastavování firemní kultury, principů a zásad, kterými se organizace interně řídí.
 • Zabezpečování činnosti odborných kolegií a pracovních skupin pracujících na společných strategiích a nástrojích, dohled nad kvalitou služeb.
 • Komunikace v rámci struktury charitního díla, organizování pracovních jednání a jejich řízení
 • Mediace při řešení problémů nebo v konfliktních situacích.
 • Koordinace při stanovování strategických cílů a potřeb v rámci Charit AO.
 • Pořádání osvětových, společenských a propagačních akcí, podpora PR a fundraisingu.
 • Zajišťování humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v zahraničí
 • Zabezpečování a koordinace při mimořádných událostech na území AO a spolupráce při takových událostech na úrovni Charity ČR.
 • Zastupování charitního díla v rámci AO na úrovni Charity ČR

Co Arcibiskupství olomoucké požaduje:

 • Vysokoškolské vzdělání v oblastech sociální, nejlépe ve zdravotní, ekonomické, právní anebo v oblasti managementu, případně vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální a zdravotní oblast anebo na oblast charitní práce nebo rozvojová studia.
 • Minimálně 5 roků praxe v řídící pozici uvedených oblastech.
 • Ochota řídit se osobně křesťanskými hodnotami, zásadami a principy a uvádět je v život. v rámci struktury charitního díla v Arcidiecézi olomoucké, orientaci v církevním prostředí.
 • Řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič).
 • Znalost některého ze světových jazyků (vzhledem k dlouhodobé aktivní spolupráci je výhodou znalost ukrajinštiny nebo ruštiny).
 • Občanská a trestní bezúhonnost.
 • Zdravotní způsobilost a odolnost vůči zátěži a stresu.
 • Časová flexibilita, kreativita, organizační a komunikační schopnosti.
 • Zkušenosti z oblasti dotací, řízení projektů, PR a fundraisingu vítány.

 

Co nabízíme:

 • Finanční ohodnocení na úrovni vrcholového manažera – (smluvní mzda)
 • Práce na plný úvazek
 • 5 týdnů dovolené
 • Podmínky pro duchovní rozvoj dle individuálních potřeb (2 placené pracovní dny na duchovní formaci dle vlastního výběru)
 • Možnost profesního růstu a doplňování vzdělání
 • Možnost využít služební vozidlo k soukromým účelům
 • Stravenkový paušál
 • Sick days
 • Velmi dobrý pracovní kolektiv

Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:

 • profesní životopis
 • osobní motivační dopis – maximálně jedna strana A4
 • vlastní koncepci (vizi, představu) rozvoje a směřování Arcidiecézní charity Olomouc – krátkodobé a dlouhodobé cíle
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nepovinně mohou být i doklady o specializovaném vzdělání a absolvovaných kurzech nebo stážích)
 • kopii dokladu o nejvyšší vámi zastávané řídící funkci
 • doložení o trestní bezúhonnosti
 • souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
  ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.

Uzávěrka přihlášek – poslední termín fyzického doručení na Arcidiecézní charitu Olomouc (Křížkovského 505/6, 779 00 Olomouc) je stanoven na 30. srpna 2024 do 15.00 hodin. Na později dodané přihlášky nebude brán zřetel! Přihlášky mohou být v kompletní podobě doručeny rovněž mailem jitka.dobrovitovska@acho.charita.cz nebo prostřednictvím datové schránky: 7ptgx68. Důležité je dodržet stanovený termín a čas doručení.

Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni.

Vyhlašovatel upozorňuje, že nemusí vybrat žádného z přihlášených uchazečů a může výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Pokud by se chtěl kdokoliv ze zájemců blíže informovat, může kontaktovat Arcidiecézní charitu Olomouc na telefonu +420 739 526 262, 581 115 211, anebo prostřednictvím mailu jitka.dobrovitovska@acho.charita.cz