Ohlášky

14.ČERVENCE 2019 – 15.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Úterý – Památka Panny Marie Karmelské – modlitba sv. růžence bude začínat v 17.30 hodin

 

 • Bohoslužby ve farním kostele o prázdninách:

 

Pondělí – mše svatá ráno v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá večer v 18.30 hodin

Středa – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 17.00 večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 18.00 hodin adorace se sv. přijímáním

Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin.

V sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

 • Příští neděli bude otevřena farní knihovna a také kavárna.

 

 

 

 

7.ČERVENCE 2019 – 14.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům ze Středního východu. Celkem jste darovali 62 461 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 

 • Bohoslužby ve farním kostele o prázdninách:

 

Pondělí – mše svatá ráno v 6.30 hodin

Úterý – mše svatá večer v 18.30 hodin

Středa – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 17.00 večeřadlo Fatimského apoštolátu

Čtvrtek – mše svatá ráno v 6.30 hodin, v 18.00 hodin adorace se sv. přijímáním

Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin.

V sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 12. července v 18.30 hodin.

 

 • V sobotu 13. července ve fatimský den bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin.

 

 • Dnes je otevřena farní kavárna a také farní knihovna.