Ohlášky

27. LISTOPADU 2022 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 • Minulou neděli byla sbírka na rekonstrukci soch nad vjezdem do farního dvora. Celkem jste darovali 54 834 Kč. Jeden dárce věnoval 15 000 Kč na opravu hřbitovní kaple. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Středa – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek – den modliteb za kněžská povolání

Pátek – první pátek v měsíci

Sobota – Památka sv. Františka Xaverského, kněze a zároveň první sobota v měsíci

 

 • Roráty pro děti během adventu budou v úterý a v pátek ráno v 6.30 hodin. Po mši svaté bude pro děti připravena snídaně na faře. Zvláště zvu děti i rodiče na pátek 2. prosince. Přijede k nám TV NOE a bude roráty vysílat. Po pátečních rorátech bude pobožnost k Srdci Páně až po odchodu dětí na snídani.

 

 • Příprava na biřmování pro všechny biřmovance včetně postcresima bude v pondělí 28. listopadu v 18.30 v učebně na faře. Účast nutná.

 

 • Na první pátek 2. prosince bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní po celý den.Po mši svaté v 18.45 hodin bude následovat společná hodinová adorace se zpěvy. Tichá adorace bude pokračovat po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u novin.

 

 • Zpovídat se bude od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou, ve čtvrtek během adorace od 18.00 do 18.30 hodin, na první sobotu ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, v kostele sv. Jakuba v Krásně od 17.00 hodin,

 

 • Úklid farního kostela v sobotu 3. prosince bude mít skupina č. 4.

 

 • Farní kavárna je otevřena dnes po mši svaté v 8.00 a v 9.30, knihovna od 7.30 do 11.00.

 

 • Charita Valašské Meziříčí vyhlašuje sbírku pro Denní centrum pro lidi bez domova na pánské zimní oblečení. Věci můžete přinášet na Zámeckou ulici (u mlékáren) do Denního centra od pondělí do pátku od 7.30 do 14.30 hodin. Všem dárcům moc děkujeme.

 

 • Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

 

 • Na stolku u sv. Terezičky jsou adventní kalendáře s magnetkou za 15 Kč a kniha Evangelium na každý den za 105 Kč.

 

 • Děti dostanou po mši svaté obrázek, adventní kalendář a první nálepku a také časopis Duha (jeden do rodiny).

 

 

 

20. LISTOPADU 2022 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravu soch nad vjezdem do farního dvora. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa – den modliteb za lidi pronásledované pro víru (tzv. Červená středa)

Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků

Pátek – Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

 • Příprava dospělých na křest a biřmování bude v pondělí 21. listopadu již v 18.30 v horní učebně na faře.

 

 • Hnutí Modlitby matek bude mít setkání v pondělí 21. listopadu po večerní mši svaté v dolní učebně na faře.

 

 • Upozornění: V sobotu 26. listopadu nebude večerní mše svatá v kostele sv. Jakuba v Krásně, ale mimořádně ve farním kostele a to v 17.00 hodin!!

 

 • V sobotu 26. listopadu proběhne ve farním kostele adventní duchovní obnova naší farnosti na téma Jsme spolupracovníci na Božím díle. Předpokládaný začátek v 13:30 hodin, ukončení ve 20:30 hodin. Součástí programu budou dvě promluvy, mše svatá a večer chval. Duchovní obnovu povede o. Jan Berka, farář z Kelče. Podrobný program je na plakátku a v novém čísle Života farností. Z důvodu zajištění potřebného množství občerstvení a porcí na večeři prosíme, abyste využili možnosti registrace prostřednictvím webových stránek farnosti nebo vyplněním registračního lístku, který najdete na stolku u kancionálů. Vyplněný registrační lístek vhoďte do přiložené krabičky. Je možno se registrovat také telefonicky, číslo je uvedeno na plakátku. Všichni jste srdečně zváni! Využijme možnost začít adventní dobu společně!

 

 • Adventní duchovní obnova pro ženy a dívky proběhne v sobotu 3. prosince v jídelně ZŠ Zašová od 9.00 hodin. Bližší informace najdete na plakátku nebo webových stránkách CPR.

 

 • Na 1. neděli adventní 27. listopadu se uskuteční tradiční prodej Adventních věnců. Zakoupením věnce finančně podpoříte Charitu Valašské Meziříčí, konkrétně péči o klienty v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Prodej věnců bude probíhat před kostelem od 6 do 11 hodin. Všem podporovatelům moc děkujeme.

 

 • Úklid farního kostela v sobotu 26. listopadu bude mít skupina č. 3.

 

 • Farní kavárna a také knihovna bude otevřena příští neděli.

 

 • Vyšlo nové číslo Života farností.

 

 • Děti dostanou po mši svaté obrázek.

 

 • Nyní proběhne obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.