Ohlášky

26. LISTOPADU 2023 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 • Minulou neděli byla sbírka na křesťanská média, celkem jste darovali 69 315 Kč. Členky živého růžence darovaly 5 100 Kč na rekonstrukci budovy pro ZŠ Salvátor. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Pátek – první pátek v měsíci

Sobota – první sobota v měsíci

 

 • Příprava na biřmování a křest dospělých bude v úterý 28. listopadu v 19.30 v učebně na faře v rámci katecheze pro dospělé a mládež.

 

 • Na první pátek 1. prosince bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní po celý den. Tichá adorace bude pokračovat od 21.00 po celou noc do 4.30 hodin, kdy následuje modlitba sv. růžence. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u novin.

 

 • V pátek 1. prosince večer a v sobotu 2. prosince dopoledne proběhne Adventní duchovní obnova farnosti pod vedením o. Petra Bulvase, biskupského delegáta pro pastoraci. Obnova začíná páteční večerní mší svatou a pokračuje večerem chval s možností přímluvné modlitby. Páteční program bude zakončen agapé v prostorech fary a skautské klubovny. Prosíme Vás o dodání drobného občerstvení pro toto agapé, a to před začátkem večerní mše sv. na faru. Sobotní program začíná v 8.30 hodin a bude zakončen mší svatou. Podrobný program je na plakátku ve vstupu do kostela. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Zpovídat se bude od pondělí do pátku 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou, ve čtvrtek během adorace od 18.00 do 18.30 hodin, na první sobotu ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, v kostele sv. Jakuba v Krásně od 17.00 hodin.

 

 • Adventní duchovní obnova pro ženy na téma – Duchovní mateřství proběhne v sobotu 2. prosince v jídelně ZŠ Zašová od 9.00 hodin. Bližší informace najdete na plakátku nebo webových stránkách CPR.

 

 • Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se uskuteční v sobotu 2. prosince od 9 do 12 hodin. Zváni jsou především všichni zájemci o studium s možností prohlédnout si prostory školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor.

 

 • Na 1. neděli adventní 3. prosince se uskuteční tradiční prodej Adventních věnců. Zakoupením věnce finančně podpoříte Charitu Valašské Meziříčí. Prodej věnců bude probíhat před kostelem od 6 do 11 hodin. Všem podporovatelům moc děkujeme. Žehnání adventních věnců proběhne na začátku každé mše svaté.

 

 • Úklid farního kostela v sobotu 2. prosince bude mít skupina č. 6.

 

 • Farní kavárna bude otevřena příští neděli.

 

 • Na stolku u sv. Terezičky je kniha o Examenu. Kniha se jmenuje Modlitba, která změnila můj život, cena 200 Kč. Najdete tam také Adventní kalendáře s magnetkou, cena 20 Kč.

 

 • Pokud ještě nemáte nové číslo Života farností, nezapomeňte si vzít.

 

 • Děti dostanou po mši svaté obrázek.

 

 • Nyní proběhne obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

 

 

 

19. LISTOPADU 2023 – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá sbírka na křesťanská média.

 • Minulou neděli byla sbírka na opravy kostela, celkem jste darovali 46 115 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Pátek – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků

Sobota – Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

 • Příští neděli bude Slavnost Ježíše Krista Krále. Po každé mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

 • V týdnu od 19. do 26. listopadu probíhá týden modliteb za mládež. – modlitby za mládež jsou na kartičkách v lavicích. Po přečtení je zanechte na místě pro další účastníky bohoslužeb.

 

 • Příprava na biřmování a křest dospělých bude v pondělí 20. listopadu v 18.30 v učebně na faře.

 

 • Slavnostní odhalení a požehnání restaurovaného Mariánského sloupu na náměstí proběhne v úterý 21. listopadu v 15.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Informace také na plakátku.

 

 • Hnutí Modlitby matek bude mít setkání ve středu 22. listopadu po večerní mši svaté v učebně na faře.

 

 • Adventní duchovní obnova naší farnosti proběhne v pátek 1. prosince večer a v sobot dnůu 2. prosince dopoledne. Informace o programu na plakátku, na webu farnosti a v novém čísle Života farností.

 

 • Prodejna Hosana bude otevřena až do Vánoc ve všední dny od 9.30 do 15.30, v neděli od 9.00 do 11.00 hodin.

 

 • Co najdete v novém čísle Kato týdeníku, si můžete přečíst na plakátku, který bude pravidelně vyvěšován na nástěnce.

 

 • Děkanátní centrum pro rodinu zve ženy na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, která proběhne v sobotu 2. prosince od 9.00 hodin v jídelně ZŠ Zašová. Obnovu povede lektorka S. M. Františka Sebiňová, na téma – DUCHOVNÍ MATEŘSTVÍ. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu. 
 • Úklid farního kostela v sobotu 25. listopadu bude mít skupina č. 5.

 

 • Farní kavárna je otevřena dnes po mši svaté v 8.00 a v 9.30, farní knihovna od 7.30 do 11.00 hodin.

 

 • Na stolku u sv. Terezičky je kniha o Examenu, která se jmenuje Modlitba, která změnila můj život, cena 200 Kč. Informace v novém čísle Života farností.

 

 • Děti dostanou po mši svaté obrázek.