Ohlášky

29. BŘEZNA 2020 – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 

  • Veřejné mše svaté a pobožnosti (modlitba sv. růžence, křížové cesty, adorace atd.) se ruší až do odvolání.

 

  • Kostel je otevřený ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin, v neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Do kostela je možné vstoupit zadním i hlavním vchodem. Je třeba mít na obličeji roušku. V kostele při modlitbě dodržujte odstup alespoň 3 metry.

 

  • Po celou dobu otevření kostela bude k dispozici zpovědník.  Do zpovědní místnosti vstupujte vždy s rouškou.

 

  • Mše svaté na dané úmysly budou slouženy takto: ve všední den ráno v 6.30 hodin a večer v 17.30 hodin bez účasti veřejnosti. V neděli budou mše svaté v 8.00 a v 17.30 hodin rovněž bez účasti veřejnosti. Pokud to bude technicky možné, budou mše svaté v 17.30 hodin a v neděli v 8.00 a v 17.30 hodin vysílány přes farní kanál na YouTube. Možnost spojení: https://farnost-valmez.cz/youtube

V pátek i v neděli bude tímto způsobem vysílána i křížová cesta v 16.45 hodin, každý den v 15.00 hodin korunka Božího milosrdenství a v pátek 3. dubna ve 20.00 hodin adorace se zpěvy (1. pátek).

 

  • V pondělí 6. dubna bude kostel otevřený od 8.00 do 17.00 hodin, zpovědní služba bude od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hodin. 

 

  • V pondělí 6. dubna budou zveřejněny informace a praktické pokyny na celý Svatý týden, tj. od 7. do 12. dubna.

 

  • Pokud dojde k jakékoliv změně, budou tyto informace aktualizovány na webu farnosti: www.farnost-valmez.cz

 

 

  • V kostele budou k dispozici časopisy Světlo a Katolický týdeník. Od pátku 3. dubna také nové číslo Života farností.

 

  • Děkujeme všem, kdo svoje finanční příspěvky na provoz farnosti vhodili do pokladničky pod kůrem nebo odeslali na č. účtu 1763697349/0800.

 

  • Pokud znáte někoho ve svém okolí zvláště starší lidi, kteří by chtěli sledovat přenosy z našeho kostela a neví jak nebo nemají odpovídající technické vybavení, ať se obrátí o pomoc na Evžena Hlavicu (tel. 605 212 441) nebo Radka Zavičáka (tel. 777 798 535).

 

Aktualizováno 1. 4. 2020