Ohlášky

17. LISTOPADU 2019 – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá sbírka na Arcidiecézní Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Výročí posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

Čtvrtek – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pátek – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 

 • Ekumenická bohoslužba, při které poděkujeme za dar svobody a budeme prosit za náš národ, bude dnes v 16.00 hodin v evangelickém kostele. Kázat bude o. Pavel. Po bohoslužbě se uskuteční tradiční setkání na náměstí v 17.00 hodin. V 17 hodin 11 minut se rozezní ve všech kostelích naší vlasti zvony.

 

 • Příští neděli budeme slavit Slavnost Ježíše Krista Krále. Po každé mši svaté ve farním kostele proběhne obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

 • Pondělní skupina biřmovanců bude mít přípravu zítra 18. listopadu v 18.30 hodin na faře.

 

 • Ve čtvrtek 21. listopadu bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin, večer v 17.00 hodin.

 

 • Česká křesťanská akademie vás zve na  přednášku Benedikta Mohelníka s názvem Potřeba, význam a přesah křesťanské řehole ve 21. století. Přednáška se koná 21. listopadu v 17.00 hodin v prostorách Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů.

 

 • Ve čtvrtek 21. listopadu pořádá Charita Valašské Meziříčí akci Noc venku. Je to celorepubliková kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova. Program a bližší informace najdete na nástěnce Charity v předsíni kostela.

 

 • Horská chata Dům sv. Josefa v Beskydech, Staré Hamry – Gruň přijme technického správce – muže a provozní sílu – ženu. Veškeré informace na nástěnce.

 

 • Adventní kalendáříky s magnetkou na každý den jsou k dispozici u kancionálů. Cena jednoho je 12 Kč.        

 

 • Výrobní cena kalendáře Naše Valašsko 2020 je 50 Kč. Příspěvky vhazujte do označených pokladniček.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.

 

 

 

 

10. LISTOPADU 2019 – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na Dětskou skupinu Rybičky. Celkem jste darovali 39 767 Kč.

 

 • Příští neděli bude sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Martina Tourského, biskupa

Úterý – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Středa – Památka sv. Anežky České, panny

 

 • Pondělní skupina biřmovanců nebude mít zítra 11. listopadu přípravu.

 

 • Ve středu 13. listopadu ve fatimský den bude modlitba sv. růžence začínat ráno v 5.30 hodin.

 

 • Přímé přenosy z Národní pouti do Říma při příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České ve dnech 11. až 13. listopadu můžete sledovat v televizi Noe.

 

 • Děkovná mše svatá při této příležitosti bude také v sobotu 16. a v neděli 17. listopadu v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta v Praze. Sobotní bohoslužbu, které bude předsedat kardinál Stanislav Divisz, bude přenášet Česká televize. Nedělní mši svatou bude sloužit biskup Václav Malý. Bezpečnostní a dopravní informace pro ty, kteří se chtějí osobně zúčastnit, jsou na nástěnce.

 

 • Ekumenická bohoslužba, při které poděkujeme za dar svobody a budeme prosit za naši zemi, náš národ i za celý svět, bude příští neděli 17. listopadu v 16.00 hodin v evangelickém kostele. Kázat bude o. Pavel. Po ní se uskuteční tradiční setkání na náměstí v 17.00 hodin.

 

 • Dnes je otevřena farní kavárna a knihovna.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.

 

 • Otec Pavel a poutníci, kteří dnes odjedou (na večerní mši – odjeli) v 15.00 hodin do Říma, prosí o modlitbu.

 

 • Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní Charity Olomouc ke sbírce na Charitu