Ohlášky

26. LEDNA 2020 – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka. Minulý týden byla pravidelná měsíční sbírka, která činila 39 872 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

Úterý – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Pátek – Památka sv. Jana Boska, kněze

Sobota – první sobota v měsíci 

 

 • Příští neděli budeme slavit Svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnice. Na začátku každé mše svaté proběhne žehnání svící. Svíce si vezměte s sebou a zajistěte proti kapání vosku.

 

 • Dnes je otevřeno v dopoledních hodinách knihkupectví Hosana. Můžete si koupit hromničky na příští neděli. Ukázku a menší nabídku svící si můžete prohlédnout u sv. Terezičky ve farním kostele.

 

 • Pondělní skupina biřmovanců bude mít přípravu v 18.30 hodin mimořádně v kostele.

 

 • Večeřadlo Fatimského apoštolátu bude v úterý v 16.30 hodin.

 

 • 3. ekumenická bohoslužba se uskuteční v úterý 28. ledna v 17.30 hodin v modlitebně církve adventistů ve Valašském Meziříčí. Kázat bude Jaromír Zubík, kazatel z Bratrské jednoty baptistů.

 

 • Pohřeb paní Pavlíny Pavelové z Hrachovce bude ve čtvrtek 30. ledna v 14.00 hodin z farního kostela na hřbitov. R.I.P.

 

 • Na 1. mariánskou sobotu 1. února bude modlitba sv. růžence začínat ve 4.30 hodin.

 

 • Na první sobotu se bude zpovídat ráno od 6.00 a od 7.15 do 8.00 hodin, večer u sv. Jakuba v Krásně od 17.00 hodin.

 

 • ZŠ Salvátor pořádá tradiční karneval ve čtvrtek 30. ledna od 15.30 hodin v Kulturním domě  v Hrachovci. Zvány jsou i děti, které na tuto školu nechodí.

 

 • Charita Valašské Meziříčí pořádá Benefiční ples v pátek 7. února v Kulturním domě v Hrachovci. Předprodej vstupenek bude zahájen 27. ledna v Charitě u paní Doškové a v Café Tukan na náměstí ve Valašském Meziříčí. Bližší informace na plakátku a na webových stránkách Charity.

 

 • Na nástěnce Centra pro rodinu je nabídka Kurzu efektivního rodičovství, který bude probíhat od 10. února v Rožnově a besedy pro manžele v rámci Týdne manželství, která bude ve středu 12. února v malém sále kina ve VM.

 

 • Seminář O člověku a o lásce s Marií Fridrichovou bude v sobotu 15. února od 8.45 hodin v malém sále kina ve Valašském Meziříčí. Počítá se s účastí biřmovanců z pondělní i páteční skupiny. Zváni jsou i ostatní mladí lidé z farnosti, kteří se však musí přihlásit do neděle 9. února. Oběd je zdarma. Další potřebné informace jsou na plakátku, který je i v Životě farností.

 

 • Vyšlo nové číslo Života farností. Jsou v něm výsledky Tříkrálové sbírky. V naší farnosti se vybralo rekordních 670 689 Kč.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky. Odměny za adventní kalendáře si mohou děti vyzvednout do pátku v knihkupectví Hosana.

 

 

 

19. LEDNA 2020 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Úterý – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Pátek – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Sobota – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

 • Příští neděli je 3. neděle v mezidobí. Poprvé bude tato neděle slavena jako Neděle Božího slova. Při mši svaté v 8.00 a v 9.30 hodin dostanou požehnání ti, kdo v našem kostele pravidelně předčítají z Písma svatého.

 

 • Pondělní skupina biřmovanců bude mít přípravu v 18.30 hodin v učebně na faře.

 

 • Slovo života – hnutí fokolare bude v pondělí 20. ledna po večerní mši svaté.

 

 • 2. ekumenická bohoslužba se uskuteční v úterý 21. ledna v 17.30 hodin v našem farním kostele. Kázat bude Tomáš Hasmanda z apoštolské církve. Sbírka při této bohoslužbě bude na hospic Citadela.

 

 • Večeřadlo Fatimského apoštolátu bude v úterý po skončení ekumenické bohoslužby.

 

 • Hnutí Modlitby matek zve všechny na Modlitební triduum ve dnech 24. až 26. ledna, a to v pátek a v neděli před večerní mší svatou v 16.30 hodin, v sobotu po ranní mši svaté v 7.15 hodin.

 

 • U kancionálů jsou fotky z posledních rorátů ve formátu A4. Cena jedné je 35 Kč. Rovněž u kancionálů je kniha Myšlenky sv. Šarbela za 100 Kč. Peníze vhazujte do označených pokladniček.

 

 • Dnes je otevřena v dopoledních hodinách farní kavárna, knihovna a také knihkupectví Hosana.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.