Ohlášky

23. ÚNORA 2020 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá sbírka zvaná Haléř svatého Petra. Jménem papeže Františka a všech potřebných děkujeme.

 

 • Minulou neděli byla sbírka na topení v našem kostele. Celkem jste darovali 43 908 Kč, členky živého růžence na tento účel darovaly 2 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať

 

 • Pondělní příprava biřmovanců bude v 18.30 hodin na faře.

 

 • Popeleční středou 26. února začíná doba postní. Mše svatá bude ráno v 6.30 a v 8.00 hodin, večer v 17.30 hodin. Mše svaté v 8.00 hodin se zúčastní i ZŠ Salvátor. Při každé mši svaté se bude udělovat popelec. Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

 

 • Křížové cesty budou po dobu postní vždy v pátek a v neděli v 16.45 hodin před večerní mší svatou.

 

 • ZŠ Salvátor zve rodiče s dětmi na setkání budoucích prvňáčků, které se uskuteční v úterý 25. února v 15.30 hodin. Informace na plakátku.

 

 • Tuto neděli 23. února v 16 hodin proběhne v sále Kina Svět tryzna k projevům a důsledkům antisemitismu, na níž chceme před přítomnými zástupci židovských obcí vyjádřit postoj lítosti a prosby za odpuštění za křivdy a bezpráví, kterých se Židům dostalo v souvislosti s projevy antisemitismu v křesťanském i světském prostředí. Náš kající postoj chceme vyjádřit zástupně za předchozí generace, zároveň však i za tyto projevy v současné společnosti. Hudební doprovod Magdaléna a Bohumír Kratochvílovi. Tryzna bude ukončena u památníku holokaustu na Vodní ulici připomínkou místních židovských občanů transportovaných do koncentračních táborů v průběhu druhé světové války.

 

 • Česká křesťanská akademie vás zve v rámci Chaverutu na přednášku teologa Pavla Hoška na téma Židovská mystika všedního dne, která bude v úterý 25. února v 17.00 hodin ve freskovém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Příští neděli v 16.00 hodin zde bude přednáška na téma Židovské pohřebnictví.

 

 • Charita Valašské Meziříčí děkuje anonymnímu dárci za větší finanční obnos na pořízení auta pro pečovatelskou službu.              

 

 • Hospic Citadela hledá zdravotní sestry a sanitáře. Informace na webových stránkách hospice.

 

 • V našem farním kostele se začnou někteří věřící na popeleční středu modlit tzv. pompejskou novénu za nemocnou Zdeňku Bořutovou a Anežku Táborskou, rozenou Kološovou. K této novéně se můžete přidat i doma. Jedná se o modlitbu radostného, bolestného a slavného růžence každý den po dobu 54 dnů, tzn. do neděle Božího milosrdenství. Na konci každého růžence se říká příslušná modlitba prosebná nebo děkovná. Podrobné informace pro zájemce jsou na stolku u kancionálů. Krátká informace je i v Životě farností.

 

 • Vyšlo nové číslo Života farností.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.

 

 

 

 

16. ÚNORA 2020 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka, tentokrát na topení v lavicích po dobu zimních měsíců. Příští neděli bude sbírka zvaná Haléř svatého Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Památka sv. Hyacinty a Františka, fatimských dětí

Sobota – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

 

 • Pondělní příprava biřmovanců bude v 18.30 hodin na faře.

 

 • Slovo života – hnutí fokolare bude v pondělí před večerní mší svatou.

 

 • Ve středu po večerní mši bude modlitební bdění ke cti fatimských dětí a ve čtvrtek ráno bude modlitba sv. růžence začínat ráno od 5.30 hodin.

 

 • ZŠ Salvátor zve rodiče s dětmi na setkání budoucích prvňáčků, které se uskuteční v úterý 25. února v 15.30 hodin. Informace na plakátku.

 

 • Koncert sboru Cantio pod vedením Petra Zavičáka se uskuteční dnes v 16.00 hodin v kostele v Zašové.

 

 • Beseda s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem spojená s autogramiádou jeho knihy o Karlově mostě proběhne v úterý 18. února v 17.00 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Bližší informace na nástěnce.

 

 • Tuto neděli začíná 16. ročník festivalu Chaverut – přátelství vernisáží výstavy fotografií Libora Cabáka s názvem Zmizelá židovská stopa. Fotografie zachycují bývalé valašské židovské hřbitovy. Vernisáž začne v 15.30 hodin v Muzejním a galerijním centru Zámku Žerotínů. V 16.00 hodin proběhne beseda mezi ortodoxním rabínem Davidem Bohbotem a arabským křesťanem Nasri Karramem věnovaná problematice vzájemného soužití těchto rozdílných světů, náboženství a kultur. David Bohbot je zároveň důstojníkem izraelské armády a instruktorem bojového umění Krav maga. Nasri Karram je katolík, který do České republiky přijel kvůli studiím, usadil se zde a nyní podniká. Beseda se uskuteční ve Freskovém sále Muzejního a galerijního centra.

 

 • Příští neděli 23. února v 16.00 hodin v kině se uskuteční v rámci Chaverutu Tryzna k projevům a důsledkům antisemitismu za účasti představitelů města, místních církví a zástupců židovských obcí.

 

 • Dnes je otevřena farní kavárna a knihovna.

 

 • Děti dostanou po mši svaté kartičku do krabičky.