Aktuální informace


Praktické pokyny pro farnost Valašské Meziříčí od 1. do 5. dubna 2020

 1. Veřejné mše svaté a pobožnosti (modlitba sv. růžence, křížové cesty, adorace atd.) se ruší až do odvolání.
 2. Kostel je otevřený ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin, v neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Do kostela je možné vstoupit zadním i hlavním vchodem. Je třeba mít na obličeji roušku. V kostele při modlitbě dodržujte odstup alespoň 3 metry.
 3. Po celou dobu otevření kostela bude k dispozici zpovědník.  Do zpovědní místnosti vstupujte vždy s rouškou.
 4. Mše svaté na dané úmysly budou slouženy takto: ve všední den ráno v 6.30 hodin a večer v 17.30 hodin bez účasti veřejnosti. V neděli budou mše svaté v 8.00 a v 17.30 hodin rovněž bez účasti veřejnosti. Pokud to bude technicky možné, budou mše svaté v 17.30 hodin a v neděli v 8.00 a v 17.30 hodin vysílány přes farní kanál na YouTube. Možnost spojení: https://farnost-valmez.cz/youtube
  V pátek i v neděli bude tímto způsobem vysílána i křížová cesta v 16.45 hodin, každý den v 15.00 hodin korunka Božího milosrdenství a v pátek 3. dubna ve 20.00 hodin adorace se zpěvy (1. pátek).
 5. V pondělí 6. dubna bude kostel otevřený od 8.00 do 17.00 hodin, zpovědní služba bude od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hodin. 
 6. V pondělí 6. dubna budou zveřejněny informace a praktické pokyny na celý Svatý týden, tj. od 7. do 12. dubna.
 7. Pokud dojde k jakékoliv změně, budou tyto informace aktualizovány na webu farnosti: www.farnost-valmez.cz
 8. Doporučuje se dále sledovat internetové stránky www.cirkev.cz a www.ado.cz
 9. V kostele budou k dispozici časopisy Světlo a Katolický týdeník. Od pátku 3. dubna také nové číslo Života farností.
 10. Děkujeme všem, kdo svoje finanční příspěvky na provoz farnosti vhodili do pokladničky pod kůrem nebo odeslali na č. účtu 1763697349/0800.

 

1. svaté přijímání

Milí rodiče,

příprava k 1. sv. přijímání pochopitelně nezačala a ani nepokračuje.

Jak to bude dál, nedokážu v této chvíli říct. Jsou zhruba tři možnosti:

 1. odložit přípravu na září
 2. odložit přípravu až na příští rok, tzn. spojit dva ročníky
 3. pokud se situace pozitivně změní, myslím si, že by po zkrácené přípravě mohlo být 1. sv. přijímání v původním termínu.

o. Pavel

 


 • Pokud znáte někoho ve svém okolí zvláště starší lidi, kteří by chtěli sledovat přenosy z našeho kostela a neví jak nebo nemají odpovídající technické vybavení, ať se obrátí o pomoc na Evžena Hlavicu (tel. 605 212 441) nebo Radka Zavičáka (tel. 777 798 535).

 

 • Pozdrav k Velikonocům 2020 od arcibiskupa Jana Graubnera

 

 • Katolický týdeník ke stažení zdarma č.12 (17. – 23. března 2020) , č.13 (24. – 30. března 2020)

 

 

 • Tiskové středisko ČBK připravilo manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19. Bohoslužba v rodině – s dětmi , dospělí

 

 • Pastýřský list arcibiskupa Jana pro dobu postní

 

 • TV Noe bude vysílat od 1.března každou neděli večer v 19:10 hodin přednášky P. Vojtěcha Kodeta na téma "Blahoslavenství"

 

 

 

 

 • Pozvánka na poutní zájezd do Svaté země ve dnech 22.5. – 29.5.2020 s P. Jiřím Kučerou z farnosti Valašská Polanka. Bližší informace na plakátku

 

 • Informace o přípravě pro snoubence, kteří si chtějí v roce 2020 udělit svátost manželství.

 

 

 

 

 

 • Cesta na národní pouť do Říma poutníků z našich farností ve zpravodajství na ČT1

 

 

 

 • Nabídka ubytování v poutním domě Velehrad v Římě 

 

 

 • Na Youtube jsou k dispozici záznamy nedávných přednášek České křesťanské akademie 

 

 

 

 

 


 

 • Unikátní fotografie třech posledních papežů. Oni nevěděli, ale Bůh již věděl…  Tři papežové