Mary’s Meals – naděje hladovějícímu světu

↩ zpět na Farní kavárnu

 

Když přemýšlíme o jídle, máme zpravidla na mysli, co dobrého budeme jíst. O tom, že je stále velmi mnoho lidí, kteří nemají k jídlu vůbec nic, neuvažujeme. Na světě ale denně umírá hladem asi 8000 dětí. Dá se s touto skutečností něco udělat?

 

Jednou z cest, po které se můžeme vydat i my, abychom něco změnili, je pomoc prostřednictvím charitativní organizace s názvem Mary´s Meals (Mariino jídlo).

 

Celé dílo začalo v roce 1983, když patnáctiletý Skot Magnus Mac Farlane – Barrow s přáteli podnikl pouť do tehdy komunistické Jugoslávie, aby se stal svědkem celosvětově známých událostí v Medjugorje. Protože v té době probíhal v bývalé Jugoslávii válečný konflikt, Magnus se rozhodl zorganizovat humanitární pomoc pro lidi, zasažené válkou. Na této zkušenosti Magnus uviděl, že Bůh má s jeho životem svůj konkrétní záměr. V roce 2002 se vydal do africké země Malawi, kterou sužoval v té době hladomor. Zde se v jedné chudobné chýši setkal s matkou, umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaký je jeho životní sen, odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít co jíst a také bych jednou rád chodil do školy.“

 

Tato věta se stala impulsem pro vznik Mary´s Meals a její základní myšlenka je velice jednoduchá.

 

POSKYTNOUT DĚTEM JEDNO VYDATNÉ JÍDLO DENNĚ V MÍSTĚ JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM PŘIVÉST CHUDÉ DĚTI DO ŠKOLNÍCH TŘÍD, ABY ZÍSKALY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ JIM V BUDOUCNU POMŮŽE VYMANIT SE Z CHUDOBY. POUHÝCH 421 KČ – TO JSOU CELKOVÉ NÁKLADY NA JÍDLO PRO JEDNO DÍTĚ NA JEDEN ŠKOLNÍ ROK.

 

Jak je to možné? Částka je tak nízká, protože většinu práce vykonává „armáda“ dobrovolníků, a to jak v zemích pomoci, tak i v těch, které tuto pomoc zajišťují. Dobrovolníci z místních komunit, především matky, se každý den střídají při přípravě, vaření a podávání jídla ve školách.

 

V roce 2002 začalo Mary´s Meals podávat jídlo prvním 200 dětem. Od té doby se toto dílo rozšířilo do 18 zemí na pěti kontinentech. K dnešnímu dni živí MM každý školní den 1.425 000 dětí. Pobočka Mary´s Meals v ČR vznikla v březnu 2018 v Brně. Dárci z ČR sytí prostřednictvím MM denně 15 000 dětí.

 

Z iniciativy FEB (farních evangelizačních buněk) je otevřena farní kavárna. Výtěžek z prodeje kávy, případně další vaše příspěvky, budou zasílány každý měsíc na konto MM. V kavárně bude také možnost setkat se s dobrovolníky MM, kteří vám v případě vašeho zájmu poskytnou podrobnější informace o tomto díle. Informativní letáky budou k dispozici vzadu v kostele. Také každý z nás se může stát důležitou součástí tohoto díla.

 

„Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho.“

Matka Tereza

 

Jak přispět:

 

Bankovním převodem

Č.účtu: 44 102 77 / 0100

 

nebo

 

Složenkou typu A na adresu

Mary´s Meals Česká republika z.s.

Okružní 843 / 9a, 638 00 Brno

 

www.marysmeals.cz

 

Za dobrovolníky MM Jindra a Eva Vránovi