Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti je poradním orgánem faráře, spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

 

Stanovy pastorační rady farnosti

 

Členové pastorační rady:

 

P. Pavel Stefan (farář) – předseda

Bohdan Mikušek – místopředseda

Tereza Ševčíková – sekretář

P. Slavomír Ordoš (kaplan)

Petr Vrána (jáhen)

Jiří Dřímal (jáhen)

Ladislav Denk

Karel Zavičák

Radek Zavičák

Michal Perutka

Eva Pupíková

Libor Tománek

Petra Tománková

Pavel Juránek

Josef Bučo

Václav Chládek

Naďa Gilarová

Eliška Vahalová

Eliška Štefková

Ludmila Černochová

Ludmila Vránová

 

 

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti. Úkolem rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
 

Stanovy ekonomické rady farnosti

 

Členové ekonomické rady:

 

P. Pavel Stefan (farář), předseda

Evžen Hlavica

Ladislav Denk

Michal Perutka

 


Informace o činnosti

Zápis ze zasedání pastorační a ekonomické rady 3.9.2019