Pastorační a ekonomická rada

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Pastorační rada farnosti je poradním orgánem faráře, spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

 

Stanovy pastorační rady farnosti

 

Členové pastorační rady:

 

Kněží a jáhnové:

P. Pavel Stefan (farář) – předseda

P. Slavomír Ordoš (kaplan)

Petr Vrána (jáhen)

Jiří Dřímal (jáhen)

 

Volení členové:

Jindřich Vrána (tým 1: Společné slavení)

Václav Dřímal (tým 2: Vzdělávání a formace)

Bohdan Mikušek (tým 3: Evangelizace a ekuména) – místopředseda

Filip Dřímal (tým 4: Farní web a média)

P. Slavomír Ordoš (tým 5: Mládež)

Kateřina Kolajová (tým 6: Charita a dobrovolnictví)

 

Členové zastupující organizace/subjekty působící v naší farnosti:

Hynek Mikušek (ZŠ Salvátor)

Eliška Štefková (Dětská skupina Rybičky)

Hynek Vančura (Neokatechumenát)

Alžběta Juránková (Farní evangelizační buňky)

Vlaďka Slowioczková (Modlitby matek)

 

Členové jmenovaní farářem:

Kateřina Zavičáková

Richard Lev

Vít Žilinský

 

 


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti. Úkolem rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
 

Stanovy ekonomické rady farnosti

 

Členové ekonomické rady:

 

P. Pavel Stefan (farář) – předseda

Ladislav Denk

Evžen Hlavica

Miloš Skýpala

Michal Perutka