SYNODA 2021 – 2023: Informace k synodálnímu procesu


SLOVO ZA ORGANIZAČNÍ TÝM V NAŠÍ FARNOSTI

 

Milé sestry, milí bratři,

 

dne 9. a 10. října 2021 zahájil papež František v celé světové církvi synodální proces s výzvou k zapojení všech věřících do tohoto díla. Z jeho úvodního projevu vyjímáme: „Vytvořit synodu znamená jít po společné cestě. Setkávání, naslouchání, rozlišování – to jsou tři slova synody, na která bych se rád zaměřil… Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, v modlitbě a v kontaktu s Božím slovem…Toto slovo nás otevírá rozlišování a osvětluje ho. Vede synodu tak, aby nebyla církevním „sjezdem“, studijní konferencí nebo politickým kongresem, ale událostí milosti, uzdravujícím procesem vedeným Duchem svatým“.

 

Všichni jsme povoláni jako Boží děti, obdařené různými službami a charismaty, k účasti na poslání a životě církve, ke spolupráci na Božím díle v dějinách. Také naše farnost jako součást univerzální světové církve přijala pozvání k této spolupráci – zahájení ve všech diecézích Čech a Moravy proběhlo 17. října t. r. Po dohodě s O. Pavlem Stefanem Vám v tomto mimořádném čísle Života farností nabízíme základní informace o smyslu a náplni synodálního procesu včetně toho, jak konkrétně by se mohl v naší farnosti uskutečnit.

 

Václav Dřímal, pověřený koordinátor

Bohdan Mikušek, za pastorační radu

 

Mimořádné číslo časopisu Život farností věnované synodální cestě

 

 

Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho dalších informací o SYNODĚ 2021 – 2023 najdete také na odkazu https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023