O nás

Logo

 

Dětská skupina Rybičky

Adresa: Komenského 2, 757 01 Valašské Meziříčí
Provozovatel:

Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí

Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 48739677
Zodpovědná osoba: Ing. Eliška Štefková
Datum vzniku skupiny: 3. 9. 2018

 

 

Dětské skupiny jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

Dětské skupiny jsou určeny dětem, jejichž rodičům umístění pomůže s uplatněním na trhu práce. Minimálně jeden rodič anebo opatrovník je zaměstnán, studuje, podniká nebo je veden na úřadu práce. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny. Proto je nutné, aby jeden z rodičů vyplnil pro MPSV formulář o postavení na trhu práce.

 

Pro přijetí dítěte do dětské skupiny je nutné nejdřív podat přihlášku, potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte a formulář MPSV o postavení  jednoho rodiče na trhu práce. Všechny potřebné tiskopisy jsou k dispozici v sekci Dokumenty. Před zahájením docházky dítěte do dětské skupiny se uzavírá Smlouva s rodiči. Podrobné informace o provozu naší nové školky jsou uvedeny v Provozním řádu.
Základní informace o dětských skupinách mohou rodiče nalézt také v informační příručce, kterou vypracovalo MPSV.