O nás

Logo

 

Dětská skupina Rybičky

Adresa: Komenského 2, 757 01 Valašské Meziříčí
Provozovatel:

Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí

Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 48739677
Zodpovědná osoba: Ing. Eliška Štefková
Datum vzniku skupiny: 6. 9. 2018

 

 

Dětské skupiny jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

Dětské skupiny jsou určeny dětem, jejichž rodičům umístění pomůže s uplatněním na trhu práce. Minimálně jeden rodič anebo opatrovník je zaměstnán, podniká jako OSVČ, je evidován na ÚP nebo studuje. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.

 

Dětská skupina Rybičky při Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí je předškolní zařízení pro děti od tří let do zahájení povinné školní docházky. V naší dětské skupině poskytujeme dětem péči ve všech oblastech jejich rozvoje. Při naší práci klademe velký důraz také na duchovní vedení dětí a díky rodinné atmosféře se  mohou cítit bezpečně a spokojeně.

 

Pro přijetí dítěte do dětské skupiny je nutné nejdřív podat přihlášku, potvrzení od dětského lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte a formulář o vazbě rodiče na trh práce. Všechny potřebné tiskopisy jsou k dispozici v sekci Dokumenty. Před nástupem dítěte do dětské skupiny se uzavírá Smlouva s rodiči, jejímiž přílohami jsou Provozní řád a Plán výchovy a péče.