O spolku

ŠANCE PRO NAŠE DĚTI zapsaný spolek sdružuje fyzické a právnické osoby a vyvíjí činnost ve prospěch a v zájmu Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí a Základní školy Salvátor.

 

Cílem spolku je materiální, finanční, morální i fyzická podpora aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči předškolním dětem a skupinám provozovaných farností, mládeži, ale také vůči široké farní obci, dále podpora aktivit pořádaných Základní školou Salvátor pro své žáky a také přímou podporou subjektu ZŠ Salvátor pro zajištění základního vzdělání žáků 1.– 9.tříd.

 

Stanovy spolku

 

 

Finanční příspěvek je možné poukázat na účet č. 107-1381530287/0100, variabilní symbol 7777777777. Na požádání bude vystaveno potvrzení o daru pro možnost odečtu od daňového základu jak pro fyzické tak právnické osoby.

 

Členské příspěvky můžete platit na stejný účet, ale variabilním symbolem jsou tentokrát samé jedničky 1111111111.