O spolku

ŠANCE PRO NAŠE DĚTI zapsaný spolek sdružuje fyzické a právnické osoby a vyvíjí činnost ve prospěch a v zájmu Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí a Základní školy Salvátor.

 

Cílem spolku je materiální, finanční, morální i fyzická podpora aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči předškolním dětem a skupinám provozovaných farností, mládeži, ale také vůči široké farní obci, dále podpora aktivit pořádaných Základní školou Salvátor pro své žáky a také přímou podporou subjektu ZŠ Salvátor pro zajištění základního vzdělání žáků 1.– 9.tříd.

 

Stanovy spolku

 

 

Finanční příspěvek je možné poukázat na účet č. 1388011674/2700, variabilní symbol 7777777777. Na požádání bude vystaveno potvrzení o daru pro možnost odečtu od daňového základu jak pro fyzické tak právnické osoby.

QR kód

 

Členské příspěvky můžete platit na stejný účet, ale variabilním symbolem jsou tentokrát samé jedničky 1111111111.

QR kód