Přihláška

Přihláška do spolku Šance pro naše děti  

 

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři Farního úřadu nebo zaslat elektronicky na adresu: spolek@farnost-valmez.cz