Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za farníky
08:00 za + manžela, živou a + rodinu a za duše v očistci
09:30 za + syna Dalibora, manžela Josefa, + rodinu z obou stran, za duše v očistci, na poděkování za milosrdenství a  Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
18:30 za + Miroslavu Mikulenkovou při příležitosti 4. výročí úmrtí, za živou a + rodinu a za duše v očistci
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za + Lenku Novákovou
17:30 za + Františka Haitla, manželku, + syna, vnuka a za duše v očistci
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za všechny, kdo pomáhají misiím pomocí sběru a dalším čištění použitých poštovních známek a za všechny + pomocníky
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 na daný úmysl
17:30 na poděkování za 25 let manželství a Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za + spolužáky a spolužačky a za duše v očistci
18:00 Adorace
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za + manžela, + rodiče z obou stran, + sestru, + bratra, švagra, synovce a za duše v očistci
17:30 za + rodiče Tománkovy, + sestru, + prarodiče z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za zdraví tatínka Daniela, za + rodiče Emila a Ludmilu a za + manžela
Filiální kostel sv. Jakuba 17:30 Krásno –  za + Josefa Stolaře, + rodiče Kubešovy, živou a + rodinu a za duše v očistci
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 06:30 za farníky
08:00 za + otce Jaroslava Kašpara, + kněze, kteří působili v naší farnosti a za duše v očistci
09:30 za + Františka Štece, + rodiče, živou rodinu a za duše v očistci
18:30 za + manžela Jaromíra Šimčíka při příležitosti 10. výročí úmrtí, za + rodiče z obou stran, + vnuka Tomáška a za duše v očistci

 
OHLÁŠKY – 19. května 2024 
Slavnost Seslání Ducha svatého
 
 • Dnes probíhá pravidelná svatodušní sbírka na církevní školství. Výtěžek sbírky v naší farnosti bude věnován na dokončení rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor.
 • Minulou neděli byla sbírka na restaurování dalšího sektoru našich lavic. Celkem jste darovali 54 744 Kč, členky živého růžence darovaly na tento účel 6 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Svátky v příštím týdnu:
  • Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
  • Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  • Pátek – den modliteb za církev v Číně
 • Příští neděli 26. května bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Mimořádně bude mše svatá v 11.00 hodin, při které proběhne 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti.
 • Příprava na biřmování bude v pondělí 20. května v 18.30 v učebně na faře.
 • Příprava na 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 23. května v 16.00 v kostele.
 • Koncert Czech Ensemble Baroque bude v úterý 21. května v 19.00 ve farním kostele.
 • V úterý 21. května nebude večeřadlo Fatimského apoštolátu.
 • V pátek 24. května bude sloužit mši svatou v 17.30 P. Peter Krenický, po mši svaté bude beseda o Ukrajině.
 • Mše svatá na Oznici u Mrnuštíků bude dnes v 15.00 hodin. Po mši svaté bude tradiční smažení vajíček. Jsou zváni všichni turisté, cyklisté, i autem je možné dojet až na místo.
 • Májová pobožnost U Milenky na Juřince bude v neděli 26. května, sraz je v 15.00 u kapličky ve Lhotě u Choryně. Všichni jste srdečně zváni.
 • Na pouť seniorů na Svatý Hostýn 23. května pojede autobus v 8.00 hodin z autobusového nádraží. Bude možnost přistoupit v Poličné u Jednoty, v Brankách a Loučce.
 • Farní kavárna, do které vás zvou naši skauti, je otevřena dnes po mši svaté v 8.00 a v 9.30. Kromě kávy se můžete těšit také na ochutnávku pečeného masa.
 • Úklid farního kostela v sobotu 25. května bude mít skupina č. 1.
 • Vyšlo nové číslo Života farností.
 • Děti dostanou po mši svaté obrázek.


 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY