Pozvání k hledání společné vize a pastoračního plánu farnosti

 

Milí farníci,

jménem pastorační rady farnosti Vás zveme k zapojení do hledání a stanovení společné vize farnosti, tedy jakou farnost chceme mít, po čem ve farnosti toužíme a o čem v hloubi srdce sníme. Zapojit se můžete jako společenství, do kterého ve farnosti patříte, nebo jako jednotlivci. Těm doručujeme využít některý z pastoračních týmů, které vznikly v souvislosti s poslední volbou pastorační rady. Podrobnosti naleznete v aktuálním čísle Života farností v článku Vize a pastorační plán farnosti: pozvání pro všechny. Cestou k nalezení správné vize a pastoračního plánu – kroků, které k této vizi povedou, je společné posouzení toho, jak se nám ve farnosti daří žít a naplňovat náš život s Pánem. Toto posouzení je rozděleno do pěti oblastí.

Seznam pastoračních týmů a oblasti života farnosti, které budou společně probírat a hodnotit:

1) Tým Společné slavení: hodnocení oblasti Bohoslužba.

      Moderátor: Jindřich Vrána, jindrich.vrana@cez.cz

2) Tým Formace a vzdělávání: hodnocení oblasti Učednictví.

      Moderátor: Václav Dřímal, vanadrix@seznam.cz.

3) Tým Evangelizace a ekumena: hodnocení oblasti Evangelizace.

      Moderátor: Bohdan Mikušek, bohdan.mikusek@seznam.cz.

4)  Tým Charita a dobrovolnictví: hodnocení oblasti Služba.

      Moderátor: Kateřina Kolajová, katerina.kolajova@valmez.charita.cz.

5) Tým Mládež + Tým Farní web a média: hodnocení oblasti Společenství.

      Moderátoři: O. Slavomír Ordoš, ordosslavomir@gmail.com, Filip Dřímal, fidrimal@centrum.cz.

 

Dobrou přípravou pro celý proces, který začne na podzim, je využít letní prázdniny nebo dovolenou a přečíst si knížku Jamese Mallona Proměna farnosti. Knížka je k dispozici na internetu nebo v knihkupectví Hosana.

Těšíme se na společnou cestu s Vámi, pod vedením Ducha svatého a s přímluvou Panny Marie!

Za pastorační radu:

o. Pavel Stefan, předseda

Bohdan Mikušek, místopředseda