Pastorační program a pastorační plán farnosti

Pastorační program a pastorační plán farnosti

Pastorační program a pastorační plán farnosti Valašské Meziříčí 2024

 

Pastorační program

 • Kurz čtení Božího slova – 18. a 25. ledna, 3. a 13. února
 • Ekumenická bohoslužba (farní kostel) – 23. ledna
 • Ekumenický večer chval – 6. února
 • Triduum Modlitby matek – 26. – 28. ledna
 • Ukončení kurzu lektorů – mše svatá (biskup A. Basler) – úterý 13. února
 • Popeleční středa – 14. února
 • Postní duchovní obnova farnosti – 2. března
 • Slavnost sv. Josefa – úterý 19. března
 • Květná neděle – 24. března
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – neděle 31. března
 • Slavnost Zvěstování Páně – se překládá na pondělí 8. dubna
 • Pouť děkanátu Val. Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povolání – Velehrad – sobota 20. dubna
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 9. května
 • Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 19. května
 • Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 26. května - 1. sv. přijímání ve Valašském Meziříčí (příprava začne ve čtvrtek 29. února)
 • Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – čtvrtek 30. května, eucharistické procesí na náměstí – neděle 2. června
 • Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek 7. června
 • Noc kostelů – pátek 7. června
 • Slavnost 1. sv. přijímání v Lešné – neděle 9. června (příprava začne v úterý března)
 • Ekumenický večer chval – 11. června
 • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – čtvrtek 15. srpna, poutní slavnost Valašské Meziříčí (farní kostel) – neděle 18. srpna
 • Adorační den farnosti VM a den modliteb za bohoslovce – sobota 24. srpna
 • Farní den – 7. září
 • Biřmování ve Valašském Meziříčí – 21. září
 • Ekumenická bohoslužba Doba stvoření – 17. září
 • Mše sv. za charitní dílo – 29. září
 • Děkanátní setkání mládeže – sobota 23. listopadu
 • Slavnost Ježíše Krista Krále – neděle 24. listopadu
 • neděle adventní – 1. prosince
 • Adventní duchovní obnova farnosti – 7. prosince

 

Sbírky vyhlášené Arcibiskupstvím olomouckým 2024

 • v rámci neděle Božího slova – 21. 1.
 • Haléř sv. Petra – 25. 2.
 • Postní almužna (pro Charitu Valašské Meziříčí) - březen
 • pro křesťany ve Svaté zemi – 29.-30. 3.
 • pro služné duchovních – 31. 3.
 • pro pronásledované křesťany – 5. 5.
 • pro církevní školy – 19. 5.
 • pro Ukrajinu – 22. 9.
 • děkanátní potravinová sbírka – 29.9.-6.10.
 • pro misie – 20. 10.
 • pro Arcidiecézní Charitu Olomouc – 3. 11.
 • pro křesťanská média – 17. 11.

 

Pastorační plán 2024

Liturgické slavení:

 • Pravidelné čtení lekcí laiky při nedělních bohoslužbách
 • Slavení bohoslužeb pro účast předškolních dětí
 • Pravidelné slavení mše sv třetího pátku ke cti DUCHA SVATÉHO na úmysl obnovy a jednoty farnosti

 

Kulturní, vzdělávací a formační aktivity:

 • Koncerty: festival Podzimní varhany
 • Pravidelné mše sv. ke cti Ducha svatého (3. pátek v měsíci) s následným večerem chval a přímluvnou modlitbou
 • Adventní a postní duchovní obnova farnosti
 • Pravidelné anotace článků z Katolického týdeníku
 • Ekumenická spolupráce: festival Chaverut, ekumenické bohoslužby, společné večery chval, ekuvýlety apod.

 

Farní web a média:

 • Práce na vytvoření nových webových stránek farnosti s využitím moderních technických možností a odpovídajících novým požadavkům
 • Hledání nových cest k efektivnější podobě periodika Život farností
 • Vytvoření možnosti odběru novinek z webu farnosti na e-mail
 • Umístění zápisů z pastorační rady a pastoračního výboru na web farnosti
 • Umístění odkazu na knihu závad na web farnosti
 • Vkládání ohlášek a intencí na web farnosti
 • Pravidelné informování o činnosti pastorační rady a pastoračního výboru prostřednictvím webu farnosti
 • Vytvoření statické prezentace farnosti Lešná na webu farnosti
 • Revize textů k historii kostelů a kaplí
 • Vytvoření loga farnosti
 • Stanovení postupu pro možnost zveřejnění informací farníků na webu farnosti
 • Stanovení postupu pro možnost zařazení návrhů farníků do ohlášek
 • Stanovení místa pro umístění pevné obrazovky pro promítání textů v kostele

 

Pastorace mládeže:

 • Otevření spolupráce se ZŠ Salvátor za účelem využití potenciálu dětí ze školy
 • Nabídka spolupráce při duchovním doprovázení nově vznikajícího společenství mládeže
 • Rozšíření výuky náboženství o téma křesťanské ekologie
 • Zapojení mladých lidí do tvorby programové náplně Noci kostelů
 • Formace mládeže Postcresima

 

Charita a dobrovolnictví:

 • Vytvoření sítě dobrovolníků pro pomoc potřebným
 • Rozvíjení činnosti dobrovolníků při spolupráci s Charitou