Kněžství

Kněžství

„Svátostí svěcení se z Božího ustanovení někteří věřící, označení nezrušitelným znamením, stávají posvátnými služebníky, kteří jsou zasvěceni a určeni, aby, každý podle svého stupně, novým a specifickým způsobem sloužili Božímu lidu.“ (Kodex kanonického práva)

Stupně svátosti svěcení jsou tři: jáhenský, kněžský a biskupský. Svátost svěcení se uděluje vkládáním rukou biskupa a modlitbou svěcení, Úkolem kněze v církvi je rozvíjení daru vést, vyučovat a posvěcovat.

Na svátost kněžství se v naší zemi připravuje pobytem v kněžském semináři a magisterským studiem teologie. Je potřeba mít maturitu. Všechny potřebné informace najdete v modlitbě a na webu: Domů - Arcibiskupský kněžský seminář (knezskyseminar.cz)