Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro pravnoučata a jejich rodiče a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + kmotry, jejich rodiny a za duše v očistci

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Zdeňka Podešvu, jeho + manželku, živou rodinu   a za duše v očistci

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  Adorace

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za přijatá dobrodiní a na úmysl dárce

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za Boží požehnání pro těžce zkoušenou rodinu

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za živé a + členky živého růžence a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Jakuba
  • Označení: Filiální kostel sv. Jakuba (Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou)

  Krásno –  za + Annu Tovaryšovou, + tři bratry a jejich + manželky a za duše v očistci

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za farníky

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + rodiče Janišovy

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví do dalších let

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 70 let života, za syna v nesnázích, za živou a + rodinu Stodůlkovu a za duše v očistci

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + manžela, + rodiče z obou stran, + sourozence a zetě, živou a + rodinu a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Janu a Bohuslava Mikuláškovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + manžela Milana, + rodiče z obou stran a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + manžela Jana, + rodiče z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci

9Nanebevstoupení Páně
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Petra Mojhu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na úmysl dárce

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 85 let života, živou rodinu a za duše v očistci

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na úmysl dárce

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 10 let společného života s prosbou za živou a + rodinu a za nenarozené děti

11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za farníky

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za živé a + občany z Jarcové a za duše v očistci

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za živé a + občany z Podlesí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 80 let života s prosbou za živou rodinu, + sestru a za duše v očistci

13Panny Marie Fatimské
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za dar života s prosbou o odpuštění hříchů a jejich následků, za šťastný okamžik smrti, za + rodiče, živé sourozence a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + manžela, + syna, + sourozence, rodiče z obou stran a za duše v očistci

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Vlastu Zajícovou, jejího + manžela, živou rodinu  a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, za + rodiče z obou stran, + rodinu a za duše v očistci

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Petra Mojhu

 • 18:00 ADORACE
  ADORACE
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

17pátek 7. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + maminku, za Boží požehnání pro celou živou  rodinu, na úmysl dárkyně a za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Jakuba
  • Označení: Filiální kostel sv. Jakuba (Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou)

  Krásno –  za + Anežku Hajdovou, + sourozence  a rodiče z obou stran a za živou rodinu

 • 19:00 VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  • 19:00 - 23:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

19Seslání Ducha Svatého
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za farníky

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + manžela, živou a + rodinu a za duše v očistci

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + syna Dalibora, manžela Josefa, + rodinu z obou stran, za duše v očistci, na poděkování za milosrdenství a  Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Miroslavu Mikulenkovou při příležitosti 4. výročí úmrtí, za živou a + rodinu a za duše v očistci

20Panny Marie Matky Církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Lenku Novákovou

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Františka Haitla, manželku, + syna, vnuka a za duše v očistci

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za všechny, kdo pomáhají misiím pomocí sběru a dalším čištění použitých poštovních známek a za všechny + pomocníky

 • 17:00 KONCERT CZECH ENSEMBLE BAROQUE
  KONCERT CZECH ENSEMBLE BAROQUE
  • 17:00 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na daný úmysl

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 25 let manželství a Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za zdraví tatínka Daniela, za + rodiče Emila a Ludmilu a za + manžela

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Jakuba
  • Označení: Filiální kostel sv. Jakuba (Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou)

  Krásno –  za + Josefa Stolaře, + rodiče Kubešovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

26Nejsvětější Trojice
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za farníky

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + otce Jaroslava Kašpara, + kněze, kteří působili v naší farnosti a za duše v očistci

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Františka Štece, + rodiče, živou rodinu a za duše v očistci

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + manžela Jaromíra Šimčíka při příležitosti 10. výročí úmrtí, za + rodiče z obou stran, + vnuka Tomáška a za duše v očistci

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za mladé lidi, kteří hledají své místo v životě

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za dar víry pro dceru, křest vnoučat, za mír na Ukrajině, v Palestině, v Africe a za duše v očistci

28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za dar života s prosbou o zdraví, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro manžela a živou rodinu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na úmysl dárce

30Těla a Krve Páně
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za Olgu a Stanislava Marečkovy, jejich rodiče, za Zdeňka Škařupu a Antonína Háse a za živou rodinu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + Miroslava Skalku v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  za + rodiče Košutovy, živou rodinu a za duše  v očistci

31Navštívení Panny Marie
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na poděkování za 75 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)

  na úmysl dárce