Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii a rozšířily se do mnoha zemí světa. Scházíme se každý týden v malých skupinkách a společně se modlíme a odevzdáváme své děti a rodinu do Boží náruče a učíme se důvěřovat Bohu a Jeho plánům s námi i našimi rodinami. Při modlitbě používáme brožurku s modlitbami, které se modlí ženy v Modlitbách matek na celém světě. Tyto modlitby nás provází jednotlivými částmi setkání. Jsou to modlitby k Duchu sv., odpuštění hříchů, prosba o spojení s jinými skupinkami matek, modlitba chval, četba Božího slova... Vyvrcholením setkání je odevzdávání jmen našich dětí a našich nejbližších do košíčku, který symbolizuje Boží náruč. 

Důvodem našeho setkávání je naše touha modlit se za své děti a také se navzájem povzbudit na naší duchovní cestě. Verš z Jeremiáše 31, 16 nám připomíná, jak důležitá tato naše modlitba je: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ 

Skupinky Modliteb matek jsou otevřené pro maminky každého věku a budeme rády za další maminky, které se k nám budou chtít přidat.

 

Kontakt: Vlaďka Slowioczková, e-mail: vladka.slow@gmail.com, tel. 777 907 073