Neokatechumenátní cesta

Neokatechumenátní cesta

Charakter Neokatechumenátní cesty je definován jako itinerář katolické formace, jež je platná pro společnost a současnou dobu. (Statut Neokatechumenátní cesty)

NC je ke službě biskupům jako způsob diecézní realizace křesťanské iniciace a stálé výchovy ve víře, podle ustanovení II. Vatikánského koncilu a Učitelského úřadu Církve.

NC je tvořena souhrnem duchovních dober:

  1. Neoakatechumenát nebo-li katechumenát po křtu

  2. Stálá výchova ve víře

  3. Křestní katechumenát

  4. Katechetická služba prováděná pověřenými osobami

NC lze ve farnosti realizovat jen se souhlasem biskupa (arcibiskupa) a faráře farnosti.

NC stojí na 3 pilířích a těmi jsou

Boží slovo – (toto se děje skrze liturgie Božího slova 1x za týden)

Eucharistie – (1 x za týden se slaví v sobotu večer Eucharistie)

Společenství – (cca 1 x 6 týdnů prožívají bratři ve společenství Konvivenci, jednodenní společné setkání se slavením ranních chval, společného oběda a sdílení se svých duchovních zkušeností, zkušeností s Božím slovem atp.)

Během života společenství prožívají bratři a sestry různé etapy a skrutinia, učí se poznávat Boží slovo zapsané v Bibli, prožívají hlouběji základní modlitby Otče náš, Věřím … Rodinám s dětmi se pomáhá předávat víra dětem skrze slavení Ranních chval v rodině. Děti jsou součástí společenství a mohou se účastnit některých částí, po dosažení věku cca 13 let mohou pokračovat již sami ve svém společenství. Nová společenství vždy vznikají skrze vstupní katecheze, které trvají 2 měsíce.

Pastoračním přínosem NC je, že nemá úzké zaměření na mladé, starší, muže nebo ženy, ale společenství jsou složena skrze generace od mladých po důchodce, od svobodných po manželské páry, od věřících a po nevěřící atd. Vidíme také, že děti z nejstarších rodin na NC pokračují ve svých společenstvích a začínají předávat tuto svou zkušenost víry svým dětem.

Hlavní cílem NC ve farnosti je uvedení bratří a sester do hlubšího křesťanského života a tím zároveň do víry. Zároveň s tímto jde o hlubší prožívání církevního společenství, kde od určité fáze dochází k zapojení se do různých forem pastorace a podpory různých potřebných činností ve farnosti.

Ovocem NC je také skutečnost Postcresima, která pomáhá mladým lidem ve věku 13 - 18 let utvrzovat svůj život skrze Církev. S pomocí kmotrů tito mladí lidé ve skupinách společně mohou prožívat různá biblická témata, přikázání a další základní učení katolické církve.

Díky mnohaleté zkušenosti vidíme, jak je důležité prožívat svou víru nejen jako svou soukromou věc, ale jako svou osobní zkušenost prožívanou třeba v malém společenství, nejdříve rodiny a od určitého věku také v konkrétním společenství bratří a sester, sdílením se o své zkušenosti z víry a zároveň možnost poslouchat zkušenosti jiných, vzájemně se podpírat a pomáhat si na cestě k naplnění křesťanského poslání v této době a v tomto světě, ve kterém žijeme.Kontakt: Libor Tománek , 777912277, libor.tomanek@centrum.cz