Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Hlavním farním kostelem je kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Byl postaven na místě kostelíka ze 13. století, který byl zasvěcen s. Kunhutě. Nejstarší písemná zmínka o novém, v gotickém slohu postaveném kostele je datována do roku 1419. Kostel několikrát vyhořel (v letech 1572, 1607 a několikrát za třicetileté války) a byl přestavěn. Největší změnou bylo zbudování renesanční věže s krásným renesančním portálem z roku 1581 se znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. polovin 17. století.
Kostel měl původně dvě věže. Druhá věž byla součástí městského opevnění. Ta byla v roce 1804 pro zchátralost snížena a upravena jako sakristie. Přístavba barokní kaple P. Marie se uskutečnila v letech 1681 – 82 a byla také zřízena žerotínská oratoř. V roce 1722 vznikla Getsemanská zahrada s dřevěnými plastikami. Autorem současné Getsemanské zahrady z roku 1931 je olomoucký sochař Fr. Doležal. V polovině 18. století byla hlavní loď kostela přestavěna v barokním slohu a roku 1749 byla postavena zeď mezi farou a kostelem s kamennými vchodovými zárubněmi a se sochami Krista, sv. Petra a Pavla a vázami. Před vstupem do kostela se nachází pískovcový kříž z roku 1790. V interiéru kostela jsou pozoruhodné pozdně barokní lavice a panská oratoř se znakem hrabat ze Žerotína.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.5. do 4.6.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
25.5.
06:30 Mše svatá

za zdraví tatínka Daniela, za + rodiče Emila a Ludmilu a za + manžela

neděle
26.5.
06:30 Mše svatá

za farníky

08:00 Mše svatá

za + otce Jaroslava Kašpara, + kněze, kteří působili v naší farnosti a za duše v očistci

09:30 Mše svatá

za + Františka Štece, + rodiče, živou rodinu a za duše v očistci

11:00 Mše svatá

za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

18:30 Mše svatá

za + manžela Jaromíra Šimčíka při příležitosti 10. výročí úmrtí, za + rodiče z obou stran, + vnuka Tomáška a za duše v očistci

pondělí
27.5.
06:30 Mše svatá

za mladé lidi, kteří hledají své místo v životě

17:30 Mše svatá

za dar víry pro dceru, křest vnoučat, za mír na Ukrajině, v Palestině, v Africe a za duše v očistci

úterý
28.5.
06:30 Mše svatá

za + rodiče Josefa a Štěpánku, za živou a + rodinu Valouchovu a Haluzovu a za duše v očistci

17:00 Akce
středa
29.5.
06:30 Mše svatá

na poděkování za dar života s prosbou o zdraví, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro manžela a živou rodinu

17:30 Mše svatá

na úmysl dárce

čtvrtek
30.5.
06:30 Mše svatá

za Olgu a Stanislava Marečkovy, jejich rodiče, za Zdeňka Škařupu a Antonína Háse a za živou rodinu

08:00 Mše svatá

za + Miroslava Skalku v očistci

17:30 Mše svatá

za + rodiče Košutovy, živou rodinu a za duše  v očistci

pátek
31.5.
06:30 Mše svatá

na poděkování za 75 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

17:30 Mše svatá

na úmysl dárce

sobota
1.6.
06:30 Mše svatá

za živé a + členky živého růžence a za duše v očistci

neděle
2.6.
06:30 Mše svatá

za + Marii a Františka Pernické z Hrachovce a za živou a + rodinu

08:00 Mše svatá

za + Evu Indrákovou, Ladislava Brachánka, živou a + rodinu Indrákovu, Brachánkovu, Kundrátovu, Rušarovu, Sobkovu, Vachovcovu, Chocholato  a za duše v očistci

10:00 Mše svatá

– za + Zdeňka Adamce a za živou a + rodinu

18:30 Mše svatá

za farníky

Místo uskutečnění

N 49°28.35508', E 17°58.24812'

Sdílejte info