Svatba

Svatba

Pro katolíky není manželství jenom významným osobním rozhodnutím a důležitou společenskou institucí. Je to také svátost. Bůh je přítomen v životech pokřtěného muže a ženy, kteří jsou spojeni celoživotním svazkem lásky. Na rozdíl od ostatních svátostí si muž a žena udílejí svátost manželství vzájemně. Kněz vystupuje pouze jako svědek církve. Důležitým znakem svátosti manželství je souhlas páru. Jejich veřejné vzájemné sliby, vyjadřující jejich souhlas, vytvářejí mezi nimi posvátný, nerozlučitelný svazek a zahajují pro ně novou životní cestu. Bůh je přítomen ve svátosti manželství skrze Ježíše. Jeho přítomnost pomáhá páru, aby si zůstali věrný a rostli společně v lásce.

Na svátost manželství se snoubenci mohou připravit podle svých preferencí,. Nejprve si domluvte termín s knězem na faře a absolvujte některý z kurzů, které připravuje Centrum pro rodinu. Informace zde: Pro snoubence (dcpr.cz)

A jak zní manželský slib?

Já, …, odevzdávám se tobě, ..., a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.