Ministrování

Ministrování

Ke službě u oltáře při bohoslužbách v kostele jsou zvání chlapci ve věku od 6 let. Vítáni jsou i dospělí dobrovolníci ochotní zapojit se do vedení ministrantů.

Kontakt: Pavel Juránek, 608 815 018.