Filiální kostel Nejsvětější Trojice

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

První zmínka o hřbitovu a kostelíku je z roku 1605. Stávající dřevěná loď i malá boční kaple pochází z r. 1754. Uvnitř ve zdi kostelíka je zasazena náhrobní deska rytíře Jana Žernovského z Žernoví z roku 1585 a ve zdi hlavního oltáře je zabudována cenná Pieta, která se původně nacházela ve zdi kolem hřbitova, jenž byl zrušen roku 1919. Kostelík na konci 19. století značně chátral, a tak byl na konci 19. století vydán zákaz bohoslužeb a roku 1908 se dokonce jednalo o jeho zbourání. Nakonec však byl opraven a konaly se tu bohoslužby pro studenty. Na svátek sv. Trojice se tu také konaly pravidelné poutě. V roce 1968 převzalo správu kostela Valašské muzeum v přírodě, kostelík byl opraven a r. 1971 zde bylo zřízeno lapidárium. Jsou zde shromažďovány kamenné plastiky a kříže z katastru města.

Místo uskutečnění

N 49°28.23186', E 17°57.915282'

Sdílejte info