Exodus

Exodus

Co je EXODUS?

Jedná se o sérii duchovních cvičení pro muže, vztahující se k době adventní nebo postní, cca 40 dní *. Základním a nosným cvičením je EXODUS 90, které probíhá, jak již z názvu vyplývá, 90 dní. Během těchto 90 dnů prožíváme s izraelským národem příběh každého z nás, a to je VYSVOBOZENÍ IZRAELE MOCNOU BOŽÍ RUKOU z egyptského otroctví, VYJITÍ Z EGYPTA NA POUŠŤ A PUTOVÁNÍ DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ.

Tato duchovní formace pro muže slouží k tomu, abychom se stali svobodnějšími a mohli sdílet Boží lásku s těmi, k jejichž službě nás Bůh povolal – RODINĚ, BRATRSTVU, FARNOSTI

 

„Kristus nás osvobodil pro svobodu. Stůjte tedy pevně a nepodléhejte znovu jhu otroctví.“ (Galatským 5,1)

 

V dnešní společnosti se pro nás muže stává normou, že jsme rozlítaní, závislí a zotročení mnoha věcmi: Alkohol. Pornografie. Sociální média. Sport. Hazardní hry. Práce. Úspěch. Touha po bohatství…

 

Bůh nás zve k tomu, abychom žili život svobodných božích synů. Svobodný muž není dokonalý muž, který má vše pod kontrolou, ale muž, který zná svoji identitu: Boží syn, kterého Bůh povolal k lásce. A ví, kým se může stát díky síle milosti, která se v jeho životě časem a s podporou bratří rozvíjí.

 

Formace stojí na 3 pilířích – MODLITBA, ASKEZE, BRATRSTVÍ.

 

PROSTŘEDNICTVÍM MODLITBY se otevíráme osobnímu vztahu s Bohem.

SKRZE ASKEZI rosteme v síle říkat „ne“ běžným věcem a nabídkám světa.

PROSTŘEDNICTVÍM BRATRSTVÍ navzájem budujeme přátelství a důvěru.

 

Definice svobody v dnešním moderním světě: Dělej si, co chceš, kdy chceš a s kým chceš.

Skutečná svoboda. Žijme pro závazek, oběť a lásku.

 

Je Exodus 90 náročný? Kamaráde, rozhodně to není procházka růžovou zahradou, ale naše zkušenost je taková, že stejně jako Bůh provázel izraelský národ cestou EXODU z Egypta do zaslíbené země, je i každému z nás Bůh pomocí a silou na cestě z otroctví do života svobodných Božích synů.

 

* aktuálně (od 31.3.2024 do 19.5.2024, tj. 50 dní) probíhá cvičení Exodus Velikonoční doba. Zájemci se mohou přihlásit pomocí kontaktů níže.

Kontakty:

Petr Vrána (jáhen), 724 409 507, sirtip@centrum.cz
Jindřich Vrána, 606 724 928, jindrich.vrana70@seznam.cz
Dušan Pancisyn, 737 840 091, dusan.pancisyn@gmail.com