Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky (FEB) vznikly v naší farnosti před více než 5 lety jako plod semináře Život v Duchu. Původní buňka se již dvakrát rozmnožila (jak počet členů v buňce postupně narůstá, většinou na 12 členů, tak dochází rozmnožení buňky - vybere se další vedoucí a dělením vzniká nová buňka). Buňky tak stále mohou růst a přijímat nově příchozí). Takže nyní máme ve farnosti buňky 4.

A co na takové buňce vlastně děláme? A Jak často se scházíme?

Setkáváme se pravidelně jednou týdně, v domácnostech našich členů. Naše setkání má trvat přibližně hodinu a půl a má jasně daný program. Na začátku probíhá modlitba chval, poté sdílíme svoje zkušenosti s vírou, sdílíme se nad katechezí nebo nad Písmem, přimlouváme se za sebe a také se modlíme za potřeby druhých.

Buňky jsou napojené na kněze (od toho - farní) a jsou zaměřené na evangelizaci (proto evangelizační).

Naše buňky, stejně jako mnohé další na Valašsku, jsou napojeny na zlínského děkana o. Kamila Obra.

Členové FEB se při evangelizaci inspirují životem prvních křesťanů, kteří šířili Kristovo evangelium ve svém okolí s radostí a nadšením. Samozřejmě, že nikdo k tomu není nucen, ale pokud zažíváme radost ve vztahu k Bohu, tak je velmi přirozené se o tuto radost a naději podělit s těmi, kdo jsou nám nejblíže, což je naše rodina, přátelé, sousedi nebo kolegové.

Naše buňky jsou ve farnosti, ale nejsou tu jen pro to, aby se scházely, jejich členové se různým způsobem zapojují ve farnosti. Jedna z buněk má na starosti fungování farní kavárny, někteří členové jiných buněk pomáhají s úklidem kostela, zpěvem v chrámovém sboru, přímluvnou modlitbou. 

Pokud byste se o buňkách chtěli dozvědět něco víc, tak se můžete obrátit na jednoho z vedoucích našich buněk.

 

Buňka Podlesí – Vlaďka Slowioczková (e-mail: vladka.slow@gmail.com)

Buňka Podhájí – Iva Hrubá a Lidka Tovaryšová (e-mail: ltovarysova@centrum.cz)

Buňka Štěpánov – Hanka Kuipers (e-mail Ha.na.M@seznam.cz) a Alena Beránková (e-mail: a.berankova@email.cz)

Buňka Valmez (Hrachovec) – Bětka a Pavel Juránkovi (e-mail: elis.jurankova@email.cz)