Biřmování

Biřmování

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, člověk je připraven být křesťanem na 100 procent. Po zhruba roční přípravě přijíždí do farnosti místní biskup a pomaže biřmovance olejem znamenajícím pečeť Ducha svatého, který člověku pomáhá na jeho cestě dospělého křesťanského života. Podmínkou biřmování je u nás věk nejméně 13 let a náležitá příprava. Ta se obvykle zahajuje v září a probíhá jednou týdně.