Svaté přijímání

Svaté přijímání

Další svátostí je Eucharistie neboli svátost těla a krve Páně. Jde o plné spojení s Ježíšem, latinsky communio. Jedná se o část každé mše svaté. Poprvé ke svatému přijímání přistupují obvykle děti, které se na tuto událost připravují typicky ve třetí třídě v hodinách náboženství, příp. dospělí ihned po křtu.