Svátost smíření neboli zpověď

Svátost smíření neboli zpověď

Tuto svátost můžete přijmout opravdu mnohokrát za život. Je podmínkou možnosti přistoupit ke svatému přijímání. Na tuto svátost se připravují už děti v rámci přípravy ke přijímání. U dospělých probíhá v rámci přípravy na křest. Povinností křesťana je přijmout tuto svátost aspoň jednou za rok, ideálně před Velikonocemi. Tradiční je zpověď jednou za měsíc, např. na první pátek v měsíci.

V naší farnosti je příležitost přijít ke zpovědi před každou mší svatou, obvykle 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší. Vzadu v kostele máme k tomu určené zpovědní místnosti. Zpovídat může pouze pověřený kněz, který je vázán tzv. zpovědním tajemstvím. Po upřímném vyznání hříchů a lítosti dostanete rozhřešení čili odpuštění hříchů.