Křest

Křest

Křest je první ze svátostí tzv. svátost iniciační. Člověk se tak stává Božím dítětem, patří do rodiny církve a jsou mu odpuštěny hříchy. Při obřadu křtu je symbolicky pomazán olejem a očištěn vodou. O křest v naší farnosti můžete požádat na faře, osobně či po telefonu, ať už jste dospělí, nebo chcete pokřtít miminko či starší dítě. Po domluvě s farářem pak probíhá příprava. Samotný křest se může slavit při mši svaté nebo v samostatném obřadu pouze pro zvané hosty. Křtít může kněz nebo jáhen.