Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 23.1.  Ekumenická bohoslužba (farní kostel)
 • 26.1.  Triduum Modlitby matek
 • 27.1.  Triduum Modlitby matek
 • 28.1.  Triduum Modlitby matek
únor
 • 13.2.

  Ukončení kurzu lektorů – mše svatá (biskup A. Basler)

 • 14.2.

  Popeleční středa

březen
 • 19.3.

  Slavnost sv. Josefa

 • 24.3.

  Květná neděle

 • 31.3.

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

duben
 • 8.4.

  Slavnost Zvěstování Páně – se překládá na pondělí 8. dubna

 • 20.4.

  Pouť děkanátu Val. Meziříčí za obnovu rodin a duchovní povolání – Velehrad

květen
 • 9.5.

  Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 19.5.

  Slavnost Seslání Ducha svatého

 • 26.5.

  Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. sv. přijímání ve Valašském Meziříčí

 • 30.5.

  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

červen
 • 2.6.

  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – eucharistické procesí na náměstí

 • 7.6.

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 • 7.6.

  Noc kostelů

 • 9.6.

  Slavnost 1. sv. přijímání v Lešné

srpen
 • 15.8.

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • 18.8.

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – poutní slavnost Val. Meziříčí (farní kostel)

 • 24.8.

  Adorační den farnosti Val. Meziříčí a den modliteb za bohoslovce

září
 • 21.9.

  Biřmování ve Valašském Meziříčí

listopad
 • 23.11.

  Děkanátní  setkání mládeže

 • 24.11.

  Slavnost Ježíše Krista Krále

prosinec
 • 1.12.

  1. neděle adventní